Bezoek Tweedaagse Conferentie ‘Circulaire Economie in de Gebouwde Omgeving’ Frankrijk

Interesse in de marktkansen die Frankrijk te bieden heeft? En wilt u potentiële partners ontmoeten rond het thema circulaire economie in de gebouwde omgeving? Neem dan deel aan deze conferentie in Frankrijk op 7 en 8 maart 2018.

Frankrijk lonkt op het gebied van circulair! Om verdere samenwerking tussen Nederland en Frankrijk te verkennen binnen circulaire economie wordt op 7-8 maart vanuit de Nederlandse Ambassade en Holland Circular Hotspot een conferentie georganiseerd in Parijs (en omgeving). Het initiatief wordt ondersteund door ENVAQUA en FME.

Doel

Het doel van deze conferentie in Frankrijk is om een meerjarige samenwerking met Frankrijk te ontwikkelen op het gebied van circulaire economie. De focus zal liggen op de gebouwde omgeving; zowel gebouwen als infrastructuur. Hierbij zullen kansen voor zowel Nederlandse bedrijven als kennisinstellingen worden gecreëerd door:

 • Inzicht te krijgen in de dynamieken rondom het huidige beleid op circulaire economie in Frankrijk en welke knelpunten / kansen dat met zich meebrengt;
 • Nederlandse kennis, ervaring, producten en diensten op het gebied van circulair promoten en kijken welke Franse projecten/initiatieven kansen bieden;
 • Het stimuleren van kennisuitwisseling en samenwerking op het gebied van (circulaire) innovatie;
 • Het creëren van een omgeving waar ruimte is voor bi- of multilaterale netwerken en partnerschappen

Voor wie?

Het doel van de conferentie is het bespreken van meerjarige samenwerking tussen NL en Frankrijk, mogelijk door het ontwikkelen van een bilateraal platform tussen Nederland en Frankrijk met bedrijfsleven, kennisinstellingen en (regionale) overheid. De wederkerigheid in samenwerking en het uitwisselen van kennis en innovaties is hierbij het uitgangspunt. Overheden, bedrijven, start-ups, kennisinstellingen, universiteiten, organisaties met interesse in Frankrijk zijn dus allemaal welkom. Daarbij kunnen ook bedrijven die op de financiële markt met circulaire oplossingen bezig zijn zich aansluiten.

Waarom Frankrijk?

 Frankrijk is als trekker van het internationale milieu akkoord ‘Paris Agreement’ een pionier in het verduurzamen van het klimaat. Hierbij speelt circulaire economie natuurlijk een grote rol. Maar, op het gebied van recycling en duurzaam materiaalgebruik zien zij Nederland als een groot voorbeeld met een proactief, gestructureerd beleid. Frankrijk nam onlangs het Nederlandse initiatief Green Deals over waarbij bottom-up initiatieven zo soepel en snel mogelijk hun weg vinden tot beleidsimplementatie. Ook hebben Nederland en Frankrijk transitieagenda’s die sterk op een lijn met elkaar liggen, op weg naar een duurzame economie.

Ook op Europees niveau liggen er mogelijkheden voor Frankrijk en Nederland om samen te werken. Recent zijn enkele innovatieprojecten gestart, gefinancierd door het Europese subsidieprogramma Horizon2020, specifiek toegespitst op de transitie naar een circulaire economie. Hier kan nog veel meer op worden uitgebreid.

In juni 2018 zal de PIB Waste and Sustainable Energy in France aflopen. Wat helder naar voren is gekomen uit dit meerjarenprogramma is dat de sector steeds intensiever investeert in grondstoffenproductie en logistiek en dat afvalverwerking en –export steeds meer naar de achtergrond schuift. Het feit dat herbruikbaarheid van grondstoffen en producten meer centraal is komen te staan en de wens tot minimalisering van waarde vernietiging ook in Frankrijk leeft, laat een interessante shift zien van een lineaire naar een circulaire visie.

Dit leidt tot een groeiende vraag naar circulaire oplossingen, kennis, diensten en producten in afvalmanagement en de gebouwde omgeving, een ontwikkeling waar Nederland goed op kan inspelen.

Voorlopig programma

Het programma van de conferentie zal voornamelijk in en om Parijs plaatsvinden, en bestaan uit gesprekken met Franse organisaties, ministeries, circulaire inkopers, project ontwikkelaars, bouwbedrijven etc, in de vorm van een seminar, waar Franse en Nederlandse ideeën en contacten kunnen worden uitgewisseld. Ook zal een aantal site visits plaatsvinden, om circulaire economie in zijn werk te zien in Parijs. Daarnaast zal ook een netwerkborrel worden georganiseerd, om in contact te komen met Franse partijen. Zie onderaan deze pagina voor een uitgebreider overzicht van het voorlopige programma. In Frankrijk wordt een partij ingezet die gerichte Franse contacten heeft op het gebied van circulaire economie, binnen verscheidene sectoren: OREE.

Aanmelden

Bent u geïnteresseerd om aan dit tweedaagse evenement georganiseerd door de Nederlandse ambassade in Frankrijk deel te nemen? Geef dan voor 9 februari 2018 per mail aan par-ea@minbuza.nl uw belangstelling door. Let op: er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Kosten

Wij rekenen geen kosten voor deelname aan het tweedaagse programma. Deelname is inclusief het collectieve programma, lunch en diners. Reis- en verblijfkosten (hotels en vluchten), zijn niet in de kosten inbegrepen, evenals individuele kosten.

Voorlopig programma

7 maart*

 • Reizen Nederland naar Frankrijk:
  • Aankomst op de Residentie van de Ambassadeur in Parijs
  • Koffie en kennismaking NL-delegatie onderling
  • Intro Franse Institutionele landschap Circulaire Economie
   • FR-NL Relaties
   • F-NL’se samenwerking afgelopen 5 jaar
   • Franse greendeals (ECV)
   • Franse Circulaire Transitie roadmaps
 • LUNCH
  • Aankomst Franse partijen
  • Kennismaking NL-FR deelnemers
 • Seminar CE-EC –  Residentie (Engelstalig), met o.a.:
  • Integrale Circulaire Oplossingen in FR
  • Integrale Circulaire Oplossingen in NL
  • Tour de France (pitches Franse deelnemers)
  • Tour de NL (pitches NL’se deelnemers)
 • Netwerkmoment – Cocktail Dinetoire
  • OREE en leden
  • Guests of Honours
  • Franse overheid
 • Hotel

8 maart*

 • Bezoek aan Nouveau Palais du Justice
  • Realisatie van dusdanig mega-project
  • Afvalmanagement in de omgeving van NPJ
 • LUNCH op unieke circulaire locatie – stads-landbouw
  • Wrap-up; Instrumenten van NL’se overheid
  • Wrap-up; Ideëen voor actieplannen en partners

 

 • OPTIONEEL Bezoek aan 2 Franse organisaties Mogelijkheden:
  • Grand Paris Express, duurzame bouw in metropool regio o.a. nieuwe stations;
  • Saclay, gebiedsontwikkeling met warmte net (35 km van Parijs);
  • Fondation GoodPlanet;
  • ICADE buidling

*Programma is nog in ontwikkeling, specifieke onderdelen kunnen nog worden aangepast.

Meer info:

Heeft u vragen over de concrete invulling van het bezoek? Stuur een mail naar : Elena Bindels