De Renault-Nissan alliantie investeert 1 miljard dollar in startups

In de marge van de CES heeft Carlos Ghosn op 10 januari de oprichting aangekondigd van een investeringsfonds waarin één miljard dollar beschikbaar komt over de periode 2018-2022 door de alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi.
De alliantie wil nauw samenwerken met start-ups uit de hele wereld. ‘We kunnen niet alles zelf, we hebben creativiteit van buiten nodig, mensen die een andere denkwijze hebben’, aldus Carlos Ghosn bij een persconferentie in Las Vegas.

200 miljoen dollar investeringen per jaar
Dit open innovatie beleid zal de vorm krijgen van een one-stop shop voor start-ups, en voor het hele innovatie-ecosysteem in brede zin, incubators, accelerators, investeerders, om deze beter te ontvangen en te begeleiden naar de juiste gesprekspartners binnen de groep Renault.

Maar het grootste nieuws is dat er een corporate investeringsfonds komt met daarin één miljard dollar over de komende vijf jaar. Renault draagt daar 40% aan bij, Nissan ook 40% en Mitsubishi 20%.

De alliantie wil hiermee samenwerkingen opzetten met start-ups van verschillende omvang en rijpheid, op vijf strategische gebieden:

  • Nieuwe vormen van mobiliteit
  • Electrificatie
  • Autonome systemen
  • Connectivity
  • Kunstmatige intelligentie.

De start-ups die gefinancierd worden kunnen op die manier de tien merken van de groep van technologische innovaties voorzien.
De alliantie geeft nu al negen miljard dollar per jaar uit aan zijn interne R&D.

Eerste investering in Amerikaanse start-up Ionic Materials
Het investeringsfonds van de alliantie staat onder leiding van François Dossa en beschikt over teams in de Silicon Valley, in Parijs, Yokohama en Peking. Het is nu al operationeel. Het fonds heeft zojuist zijn eerste investering rondgemaakt. Het gaat om de Amerikaanse start-up Ionic Materials, een pionier op het gebied van lithium-ion batterijen met solid electrolyte. Deze hebben een langere levensduur, meer autonomie, er bestaat minder explosierisico dan met de huidige batterijen en ze kunnen goed tegen extreme temperaturen.

Bron

L’Usine Digitale, 11 januari 2018, L’Alliance Renault-Nissan va investir 1 milliard de dollars dans des start-ups d’ici 2022