France Biotech presenteert de Franse kansen en obstakels op het gebied van Health Tech

French Health Tech

De associatie France Biotech publiceerde onlangs een studie: ‘la French Health Tech: faire de la France un leader mondial de la santé’. In de studie doet Boston Consulting Group voorstellen hoe innovatie in de gezondheidssector kan worden gestimuleerd, om uiteindelijk Frankrijk aan de top te krijgen op het gebied van Health Tech.

Medtech, biotech, e-health… de gezondheidszorg neemt een belangrijke plaats in op het gebied van innovatie. Maar, de Franse startups uit de sector lopen tegen de nodige obstakels aan. France Biotech wil deze obstakels overwinnen om Franse innovatie in de gezondheidszorg te bevorderen en Frankrijk een mondiale leider op het gebied van Health Tech te maken.

Op het kruispunt van Digital Tech, Biotech en Medtech houdt Health Tech zich bezig met innovaties die belangrijke uitdagingen in de volksgezondheid aanpakken. France Biotech is ervan overtuigd dat deze innovatieve technologieën en wetenschappen een revolutionaire rol gaan spelen in de zorg voor de patiënten. De evolutie van de sector tot 2030 zal volgens Biotech 130000 banen creëren in Frankrijk en een oplossing bieden aan 250 miljoen patiënten wereldwijd. Daarbij is de sector goed voor een 40 miljard euro aan omzet.

En dat is niet gek. Met meer dan 600 actieve bedrijven kent het Franse Health Tech ecosysteem een potentie om met innovatieve therapieën en gepersonaliseerde geneeskunde de kwaliteit van leven te verbeteren en het gezondheidssysteem te optimaliseren. In 2016, was een derde van alle startups op het gebied van doorbraaktechnologieën actief in de gezondheidssector (nanotechnologie, kunstmatige intelligentie, big data).

En de Franse gezondheidssector kent nog meer sterke punten die kunnen bijdragen aan ontwikkeling van Health Tech:

  • Vooraanstaande onderzoeksinstituten en laboratoria en instellingen voor hoger onderwijs op hoog niveau
  • Publieke financieringsregelingen van onder andere BPI France, die van Frankrijk het tweede land ter wereld maken, achter Canada, waar de particuliere R&D uitgaven van bedrijven grotendeels worden ondersteund door overheidsfinanciering
  • Zorgsysteem van hoge kwaliteit, met een hoge Healthcare Access and Quality (HAQ) index
  • Een sterk ondernemersvoetafdruk (met enorm veel startups op het gebied van health)

Hoewel Frankrijk echte sterke punten heeft om toonaangevend te worden op het gebied van Health Tech, blijven veel administratieve en financiële beperkingen de groei  van de sector belemmeren. Startups in de Health Tech hebben te maken met specifieke uitdagingen zoals de moeizame financiering door de lange ontwikkelingstermijn, kwesties op het gebied van technologieoverdracht tussen de publieke en private sector, en de groeiende vraag naar expertise en technologie. Daarbij kent Health Tech een ingewikkelde regelgeving. Veel jonge Franse startups kiezen er dan ook voor om hun klinische proeven in het buitenland uit te voeren. Ook is het huidige financiële ecosysteem vooral gericht op het ondersteunen van ondernemersinitiatieven, maar niet noodzakelijk op hun groei.

Het rapport geeft dan ook 15 voorstellen om van Frankrijk een ‘wereldwijde leider op het gebied van health tech’ te maken. De suggesties lopen uiteen van financiering, ontwikkeling van expertise, publieke/private samenwerkingen tot herziene gezondheidsvoorschriften.

Frankrijk lijkt gemotiveerd om hoog in te zetten voor het realiseren van de doelen tot 2030. Gezien de toenemende wereldwijde concurrentie zal alleen een proactief beleid Frankrijk in staat stellen zich te transformeren tot een van de wereldwijde hubs van Health Tech.