Premier Frankrijk stelt autonome auto centraal in nieuwe industriestrategie

2017-11-28 IN - Foto bezoek Edouard Philippe Valeo
Franse Premier Edouard Philippe in een autonome auto in het R&D-centrum van Valeo

De premier van Frankrijk, Édouard Philippe bracht 20 november vergezeld met 9 andere ministers een bezoek aan automotive toeleverancier Valeo. De aanleiding voor dit bezoek was de onthulling van de nieuwe strategie voor de Franse industrie, waarbij Valeo als glanzend voorbeeld dient. Niet geheel toevallig stond de autonome auto tijdens dit bezoek centraal, net als dat de autonome auto centraal staat in de nieuwe plannen voor de Franse industrie.

Het centrale woord voor de strategie is #AmbitionIndustrie, ofwel Industrieambitie. De voornaamste wijzigingen die de regering wil doorvoeren is lastenbeperking voor de industrie, onder andere door een beperking van de sociale lasten en het hervormen van arbeidswetgeving. Hiermee zou de kwaliteit van Franse producten op de lange termijn moeten verbeteren, hetgeen het concurrerend vermogen van Frankrijk op de mondiale markt moet versterken. Bovendien moet het de trend breken dat het aandeel van de industrie als percentage van de BBP al jarenlang afneemt en moet het de handelsbalans van Frankrijk verbeteren.

In de nieuwe industriepolitiek staat de ontwikkeling van de autonome auto op nummer 1. De regering wil deze technologische ontwikkeling daarom alle middelen bieden om het te laten slagen. “De technologische ontwikkelingen gaan snel, deze compleet nieuwe voertuigen zullen al over een paar jaar geïntroduceerd worden”, aldus de premier. “Maar dit vereist nog wel een vergaande transformatie op het gebied van wetgeving, nieuwe vormen van stedelijke en territoriale planning, een efficiënt industrieel aanbod en een grotere capaciteit nieuwe vaardigheden aan te leren.

Bij de uitvoer van de nieuwe industriestrategie zal Anne-Marie Idrac, voormalig staatssecretaris Transport en directrice van RATP, de coördinatie rondom de autonome auto op zich nemen. Het is daarbij bekend dat zij vooral gaat werken aan een industriële roadmap, in samenwerking met het strategisch comité van de automotiveindustrie. Een eerste versie zal in mei 2018 gepresenteerd worden.

Idrac hoeft daarbij niet van 0 te beginnen. Eerder in 2014 is al een plan “autonome auto” gelanceerd, hetgeen heeft geleid tot al een veertigtal kleinschalige experimenten rond autonoom vervoer. Zij zal daarom voort kunnen bouwen op het eerdere plan en de opgedane ervaringen tijdens de testen. De regering heeft daarbij de ambitie om vanaf 2018 ook grootschalig te gaan testen. Dit moet Frankrijk klaarstomen voor de commerciële introductie van de autonome auto, naar verwachting rond 2020.

De autonome auto staat niet alleen centraal in de industriestrategie. Parallel is de autonome auto ook een belangrijk onderwerp tijdens de brede raadpleging voor de “nationale strategie voor geautomatiseerde voertuigen” en de “nationale mobiliteitsconferentie”. Al deze initiatieven moeten begin 2018 samenkomen.

Bronnen:
http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/11/20/l-executif-remet-a-plat-sa-politique-industrielle_5217516_3234.html#wHFUeSPDEbkmJq5B.99
http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/11/20/l-executif-remet-a-plat-sa-politique-industrielle_5217516_3234.html
https://www.usine-digitale.fr/article/vehicules-autonomes-le-gouvernement-precise-sa-feuille-de-route.N616948