‘Assises de la mobilité’: nadruk op dagelijks vervoer

Frankrijk Ambassade Parijs

De Franse premier Edouard Philippe en transportminister Elisabeth Born hebben op 19 september een reeks van raadplegingen gelanceerd over vraagstukken rond mobiliteit en de daarbij behorende investeringsprioriteiten. Hierbij staan het dagelijks vervoer en innovatie centraal. Het delen van informatie over transport en de ontwikkeling van systemen voor het intelligent beheer van verkeersstromen zullen worden gestimuleerd. Dit gebeurt via nieuwe wetgeving, zoals een gunstig kader voor autonome voertuigen, en een constructievere dialoog tussen organiserende transportinstanties. Het gebruik van duurzame brandstoffen (elektriciteit, waterstof en biogas) en modal shift zal ook worden gestimuleerd. De raadplegingen met de bevolking en alle betrokken partijen zullen drie maanden duren en de basis vormen voor de Kaderwet Mobiliteit die begin 2018 in het Parlement zal worden gepresenteerd.

Naar een nieuw mobiliteitsbeleid
Iedereen heeft dagelijks met vervoer te maken en tegelijkertijd is dit vervoer onderhevig aan verandering. Het huidige systeem toont meerdere limieten:

  • een financiële impasse
  • sociale en…

View original post 1.236 woorden meer