Renault gaat 25 miljoen investeren in de ontwikkeling van een state-of-the-art driving simulator

ROADS simulator Renault Bron: Renault

(Door Marijne Kramer)
Renault heeft op 7 september tijdens de Driving Simulation Conference 2017 aangekondigd 25 miljoen te investeren in een rijsimulator. De geavanceerde simulator zal worden gebruikt om het gedrag en de reacties van passagiers in een autonome auto te bestuderen alsmede voor digitale simulaties. Het initiatief voor de simulator met de naam ROADS (Renault Optimization Autonomous Driving Simulator) is vooral voortgekomen uit de snelle opkomst van de ontwikkelingen rond autonome voertuigen.

Het systeem zal worden gebouwd door AVS (Autonomous Vehicle Simulation), een joint venture tussen Renault en Oktal, opgezet in juli dit jaar. De simulator krijgt een vloeroppervlak van 2000 m² en komt in het hart van het Renault Technocentre te staan. Als alles volgens plan verloopt neemt Renault de simulator in 2019 in gebruik.

Het doel is dat ROADS een zo realistisch mogelijke rijervaring simuleert. Dit gebeurt door middel van een 360⁰ koepel (met een diameter van 15 meter) waarin 3D-beeld met ultrahoge definitie geprojecteerd worden. Daarnaast zal de cabine van de auto uitgerust worden met een oog- en hoofdvolgsysteem teneinde reacties te meten. De auto zal staan op een hexapod met 6 poten waarmee de ondergrond bewogen kan worden teneinde de ervaring nog realistischer te maken. Met behulp van een 30 meter lange rail in twee richtingen kunnen snelheden van 9 m/s in langs- en zijrichtingen en versnellingen tot 1G worden gesimuleerd.

Renault wil dat de simulatie zoveel mogelijk overeenkomt met een echte autorit. In de ogen van Renault dient het concept van de autonome voertuig niet om de bestuurder te vragen continu op te letten. In feite wil Renault dus naar 100% autonomie, weliswaar onder specifieke infrastructurele voorwaarden (bv. snelwegen, steden). Renault hoopt in 2022 of 2023 de eerste modellen met deze technologie te introduceren. ROADS zal hierin een belangrijke rol spelen, aangezien deze moet toetsen of bepaalde handelingen van de auto menselijk aanvaardbaar zijn en de passagier niet afschrikken. Speciale psychologen zullen worden ingezet om het gedrag en de reacties van bestuurders te analyseren. De simulator richt zich dus met name op het grensvlak mens-machine tussen de auto en bestuurder.

De relatie tussen het autonome voertuig en de bestuurder is momenteel een grote horde waar veel onderzoek naar gedaan wordt. Bij het testen van autonome voertuigen wordt 99% gedaan door middel van digitale simulatie. ROADS zal hiervan een onderdeel zijn. Het idee is dat ROADS de voertuigen niet ‘gewoon’ miljoenen kilometers laat afleggen, maar dat het deze in aanraking brengt met specifieke, complexe en hoogwaardige scenario’s. Daardoor wordt verwacht dat ROADS een aantal honderdduizend kilometer zal simuleren. De modellen die Renault wil introduceren moeten direct perfect zijn, en worden daarom getest aan de hand van miljoenen scenario’s.

De verwachting is dat het aantal ADAS (Advanced Driver-Assistance Systems) explosief zal toenemen in 2018, resulterend in een grotere vraag naar testen. Dit is onmogelijk uit te voeren met eenvoudige fysieke tests, vandaar dat de simulator van groot belang is. Renault is op zoek naar extreme betrouwbaarheid waarmee het risico op fouten beperkt wordt tot 0.000000001%. Hiervoor zal naar schatting miljarden kilometers gemaakt moeten worden. Om aan deze simulatiebehoeften te voldoen wordt er intensief geïnvesteerd in high performance computing (HPC). Momenteel is er nog 500 teraflops aan data, Renault hoopt binnen twee jaar naar één petaflop te gaan. Het werken met High performance computing (HPC) stelt Renault er toe in staat om het systeem in korte tijd aan te passen en te verifiëren op het gebied van (eerdere) problemen.

Renault wil de simulator naast het testen ook gebruiken voor het ontwerpen van auto’s. Daarmee onderscheidt ROADS zich van andere installaties gemaakt door fabrikanten zoals Daimler en Nissan. Renault’s voorgaande simulator Ultimate uit 2005 diende ook al voor testing én ontwerp. Hierdoor kan Renault flexibel ontwerpen tijdens het testen, waardoor het niet steeds met nieuwe prototypes aan de slag hoeft. Dit scheelt veel tijd en biedt Renault daarmee de kans veel verschillende concepten te toetsen. Renault ontworp zo bijvoorbeeld de Alpine A110, die zonder fysieke prototypes gebouwd werd.

De simulator moet ook dienen om toezichthouders en rechtbanken te overtuigen van de mogelijkheden die de technologieën achter het autonome voertuig bieden. Tijdens het rijden zullen voertuigen voortdurend grote hoeveelheden gegevens opslaan die gebruikt kunnen worden om scenario’s na te bootsen met behulp van een simulator. Dit kan in de rechtszaal als bewijsmateriaal dienen.

Bron: L’Usine Digitale