Oproep tot nominatie Descartes-Huygensprijs 2017 

UNIEKE KANS!
De Descartes-Huygensprijs is bestemd voor wetenschappers die actief zijn in Frankrijk of in Nederland.
NL>F Bent u wetenschapper in Frankrijk of in Nederland en wilt u een kandidaat voorstellen die actief is in Frankrijk, kunt u hem of haar voorstellen aan de Koninklijke Nederlandse Akademie voor de Wetenschappen (KNAW).
F>NL Bent u wetenschapper in Frankrijk of Nederland, maar wilt u een kandidaat voorstellen die actief is in Nederland, dan is de onderstaande informatie op u van toepassing.

De uiterste aanmelddatum is 15 juli 2017


De Descartes-Huygensprijs

De wetenschapsprijs Descartes-Huygens is in 1995 ingesteld door de Franse ministeries van Buitenlandse Zaken en van Onderzoek, en door de Koninklijke Nederlandse Akademie voor de Wetenschappen (KNAW). 
Dit jaar komen wetenschappers uit alle onderzoeksgebieden voor de prijs in aanmerking.

De Franse prijs stelt de Nederlandse laureaat in staat om, in het kader van samenwerkingsprojecten met Franse partners, in 2017 periodes in Frankrijk te verblijven en in onderzoekslaboratoria te werken. Dergelijke verblijven stimuleren de internationale carrière van een onderzoeker en bevorderen partnerschappen, onder andere om te voldoen aan Europese aanbestedingen.

Voorwaarden kandidaat

-  De kadidaat heeft tenminste 8 jaar geleden zijn of haar proefschrift afgerond
-  De kandidaat heeft een internationaal erkend niveau bereikt op wetenschappelijk gebied
-  De kandidaat heeft onlangs samengewerkt of werkt samen met een Frans team. Hij of zij kan aantonen hoe hij of zij het verblijf in Frankrijk zou willen invullen en welke partnerschappen hij of zij zou willen aangaan.

Franse universiteiten, organisaties, laboratoria, en onderzoeksinstellingen dragen de Nederlandse wetenschappers aan voor deze prijs.

Onder “Nederlandse onderzoekers” wordt verstaan, een Nederlands staatsburger of een persoon van een andere nationaliteit binnen de Europese Unie, die tenminste vijf jaar student of werknemer is bij een Nederlandse instelling.

De jury

De Nederlandse laureaat wordt geselecteerd door een jury die wordt samengesteld door de Académie des sciences-Institut de France.

De prijs

De prijs bestaat uit een toelage van 23.000 euro, gefinancierd door het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken en Internationale Ontwikkeling / Ambassade van Frankrijk in Nederland, en door het Franse ministerie van Onderwijs, Hoger Onderwijs en Onderzoek.

De uitreiking

De Descartes-Huygensprijs wordt om beurten uitgereikt op de Koninklijke Nederlandse Akademie voor de Wetenschappen (KNAW) en door de Académie des sciences-Institut de France. In 2017 wordt de prijs uitgereikt op de Académie des sciences-Institut de France.

Samenvatting van werkzaamheden

De laureaat wordt verzocht een overzicht mee te sturen met zijn werkzaamheden in Frankrijk en in Nederland tot nu toe, waarin hij ook aangeeft wat deze prijs zal bijdragen aan zijn persoonlijke parcours.

Communiceren over de prijs, de werkzaamheden en de laureaten

In alle communicatie van de laureaat over de werkzaamheden die worden verricht in het kader van deze prijs, moet worden gerefereerd aan de “Descartes-Huygensprijs” (Franse ministerie van Buitenlandse Zaken en Internationale Ontwikkeling- Ambassade van Frankrijk in Nederland – Frans ministerie van Onderwijs, Hoger Onderwijs en Onderzoek).

De organisatie van de Descartes-Huygensprijs kan, in overeenstemming met de laureaat, communiceren over de werkzaamheden die dankzij deze prijs zijn verricht.

Voorwaarden

Een kandidaat kan geen persoonlijke aanvraag doen. De kandidaten moeten worden aangedragen door een Franse universiteit, organisatie, laboratorium of onderzoeksinstelling.

De uiterste inleverdatum van de dossiers voor de Descartes-Huygensprijs is vastgesteld op 15 juli 2017.

Een Nederlandse kandidaat wordt genomineerd middels het volgende dossier:

Dossier de candidature – Prix Descartes Huygens
(Word – 859 kB)

De voorsteldossiers voor de Nederlandse kandidaat moeten in pdf formaat en per mail worden gestuurd naar :

Julien Hée en Jean-Marc Chourot.

NB : voor informatie over de Nederlandse prijs die wordt uitgereikt aan Franse onderzoekers, kijkt u op de site van de Koninklijke Nederlandse Akademie voor de Wetenschappen (KNAW).