Nederlands-Franse samenwerking Smart and Green mobility van start!

Op 7 juni 2017 tekende een cluster van Nederlandse bedrijven, kennisinstituten en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) in Helmond een convenant met het doel gezamenlijk de kansen op het gebied van green en smart mobility en smart materials in Frankrijk te benutten. Dit in het kader van het programma Partners for International Business (PIB) van RVO.

Het doel van de PIB is het verbeteren van de algehele positie van Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen gespecialiseerd in de mobiliteit van de toekomst, zoals elektrische auto’s, slimme laadinfrastructuur, klimaatneutraal openbaar vervoer, zelfrijdende auto’s en communicerende auto’s. Het consortium wordt geleid door clusterorganisatie AutomotiveNL en bestaat uit een combinatie van 17 partners, zowel bedrijven, kennisinstellingen, brancheverenigingen en overheden. Deelnemers zijn APPM Managements Consultants Brightlands Material Center, Dutch-INCERT, Ebusco, Elaad, EMOSS, Greenflux, Last Mile Solutions, Nederlandse Ambassade Parijs, Pentacon Engineering, Polyscope, Streetplug, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Vereniging Doet, Technolution, TNO en TU/Eindhoven.

Kansen in Frankrijk
Aanleiding voor het convenant vormt de situatie van de Nederlandse automotive export, waarvan slechts 4% voor Frankrijk bestemd is. De inschatting is daarom dat de Nederlandse positie in Frankrijk sterk verbeterd kan worden. “De snelle ontwikkelingen naar duurzamere en slimmere vormen van mobiliteit, waar Nederland en Frankrijk beide sterk in zijn, biedt kansen voor samenwerking en kennisuitwisseling.” aldus Eric van Kooij, Innovatie-Attaché van de Nederlandse Ambassade te Parijs. Het PIB-programma beoogt deze kansen te benutten door samen met de Nederlandse overheid zichtbaar te zijn in Frankrijk, onder andere door middel van het organiseren van beursdeelnames, seminars en bilaterale uitwisselingen en demonstraties.

AutomotiveNL directeur Benno Hüsken is verheugd dit programma te coördineren: “Nederlandse kennis en technologie op het gebied van disruptieve en innovatieve  mobiliteit kan zeer waardevol zijn voor Frankrijk, wat Nederland een kennis- en handelspartner bij uitstek maakt”. Onder andere door gezamenlijk met grote bedrijven en MKB’ers op te trekken en zichtbaar te zijn, door op te schuiven in de ontwikkelketen en door het uitoefenen van economische diplomatie presenteert de Nederlandse automotive sector zichzelf als innovatief en kwalitatief hoogwaardig. Hiermee wordt verwacht dat het marktaandeel in de Franse mobiliteitsindustrie duurzaam verbeterd kan worden.

Franse overheden
Ook de Franse overheden worden in dit programma actief benaderd. Zo kan de Nederlandse sector bijvoorbeeld een rol spelen in de wens van de Franse overheid om in 2030 minimaal 7 miljoen laadpunten voor elektrische auto’s beschikbaar te hebben,  in de verduurzaming van openbaar vervoer en kan het oplossingen aandragen voor knelpunten in verkeersmanagement.


Meer informatie
Danny Hoekzema, coördinator namens Nederlandse Ambassade te Parijs
E danny.hoekzema@minbuza

en

Joannette Polo
Innovatie Attaché Netwerk Frankrijk
joannette@hollandinnovation.fr