Overname Opel door Frans PSA biedt kansen voor Nederlandse toeleveranciers

Het Franse PSA (producent van Peugeot, Citroën en DS) maakte afgelopen maandag bekend een akkoord te hebben met General Motors voor de overname van Opel/Vauxhall. Door dit akkoord groeit de Europese autoverkoop van de groep naar bijna 2,5 miljoen auto’s per jaar, waarmee de groep uitgroeit tot de tweede automaker van Europa. De overname van Opel door PSA kan betekenen dat PSA toegankelijker wordt voor buitenlandse toeleveranciers in de automotive sector, hetgeen kansen biedt voor Nederland.

In een interview van het Financieel Dagblad met Eddy van der Vorst, voorzitter van het RAI Industry Platform, wordt erop gewezen dat de Nederlandse toeleveranciers momenteel sterk op de Duitse markt gericht zijn en dat tegelijkertijd de orders vanuit Frankrijk achterblijven. Dit blijkt ook uit een onderzoek van de ING dat aantoont dat de Nederlandse automotive sector maar liefst 44% van de export naar Duitsland vervoert, terwijl slechts 4% van de export voor de Franse markt bestemd is. Een reden hiervoor is volgens Van der Vorst dat de Franse industrie traditioneel vooral met Franse toeleveranciers wilde werken. De overname van Opel toont echter aan dat voor PSA internationale kennis en technologie nodig is om de trends in met name elektrisch en connected rijden bij te houden. Opel is op het gebied van “connectivity” en elektrisch rijden verder dan PSA. Nederlandse toeleveranciers van hoogwaardige technologieën kunnen meeprofiteren van deze trendbreuk en daarmee een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van connected en elektrische rijden.

Het Innovatie Attaché netwerk in Parijs (IA Parijs) is sinds eind 2016 proactief de kennis- en innovatiebetrekkingen tussen de Nederlandse en Franse automotive sectoren en bedrijven aan het versterken, met als doel meer kennissamenwerking en business te genereren. In het kader hiervan is IA Parijs samen met AutomotiveNL bezig een ‘Partners in International Business’-programma op te zetten. Dit is een publiek-privaat programma waarbinnen de ‘gouden driehoek’ – de Nederlandse overheid, de innovatieve automotivesector en de kwalitatief hoogwaardige kennisinstellingen – gedurende meerdere jaren gezamenlijk in Frankrijk optreden. Deze professionele, doelgerichte en structurele aanpak geeft de Nederlandse automotive-sector de mogelijkheid om een beklijvende positie in de Franse automobielindustrie in te nemen, waarbij de in Nederland ontwikkelde kennis op het gebied van duurzame en slimme mobiliteit een hoofdrol speelt. Daarnaast heeft IA Parijs inmiddels nauwe contacten in Frankrijk opgebouwd met bedrijven als onder meer Renault, PSA Peugeot Citroën en Vedecom, de automotive innovatieclusters Mov’eo en iD4CAR en de relevante Franse overheidsvertegenwoordigers.

Meer weten? info@hollandinnovation.fr

Bron: https://fd.nl/ondernemen/1187946/nederlandse-toeleveranciers-kunnen-profiteren-van-samengaan-opel-en-psa