Frankrijk: bedrijven bieden startuppers gratis werkruimte

gloeilamp-en-fabriekEen aantal Bretonse ondernemers, waaronder BA SystèmesCoriolis Composites en Socomore, hebben in 2015 het Breizh Lab opgezet, een AirBnB-achtig platform voor ondernemers en startuppers, maar met gesloten beurzen.

Het idee is dat ondernemers die ruimte over hebben, dat kan labruimte zijn, of fabrieks- of kantoorruimte, deze op het platform gratis aanbieden aan een industriële start up die ruimte zoekt. Indien beiden het eens worden, tekent de start up een contract voor 6 maanden dat maximaal 5 keer verlengd kan worden. Modellen voor contracten zijn op de website van Breizhlab te vinden.start-up-dans-moteur

Neuronen tegen koffie
Een van de (verplichte!) basisprincipes is dat de kruisbestuiving tussen ontvangend bedrijf en gast-start up gevoed wordt tijdens de koffiepauze. Dit stimuleert de uitwisseling van miljarden neuronen, aldus Breizh Lab, en stimuleert zo de innovatie binnen het ontvangende bedrijf. Verder draagt het bedrijf bij aan het scheppen van banen, aan de lokale economie en aan de innovatieversterking.

De start up profiteert, naast de gratis werkruimte, van de expertise en ervaring van het ontvangende bedrijf en de begeleiding bij het innovatieproces.
De startupper zit nooit meer alleen aan de koffie.

Het Breizh Lab is een open source model, iedereen mag het concept overnemen.
kaart-europa-breizh Vooralsnog is de website in het Frans, maar de kaart toont de hele wereld.

Indien er in Nederland belangstelling bestaat  voor het concept, zou het de moeite waard zijn dat er een Engelstalige website komt. IA Parijs kan daarover meedenken.