Technologies clés 2020 : Frankrijk heeft de blik op de toekomst van zijn industrie

Het Franse ministerie van Economie, Industrie en Digitaal laat iedere vijf jaar een studie uitvoeren voor de industrie, Technologies Clés, oftewel ‘Sleuteltechnologieën’ geheten. Het is een blik in de technologische toekomst met als doel om die strategische technologieën te identificeren die essentieel zijn voor de concurrentiekracht van de Franse industrie op middellange termijn (vijf jaar, soms langer). Een waar handboek voor de industrie dus, voor  grote bedrijven maar vooral ook voor het mkb.

De studie, waarvan in mei 2016 de vijfde editie verscheen, is inmiddels een referentie voor bedrijven en andere economische spelers in het Franse innovatie-ecosysteem zoals de Pôles de Compétitivité maar ook voor beleidsmakers.

De Steuteltechnologieënstudie 2020 werd uitgevoerd tussen najaar 2014 en begin 2016, onder leiding van de DGE (Direction Générale des Entreprises), het directoraat-generaal Bedrijfsleven van het Franse ministerie van Economie, en uitgevoerd door de bureau’s Erdyn en Alcimed. De kaarten en visuele presentaties zijn gemaakt door Atelier Iceberg.

Een Strategisch Comité onder voorzitterschap van Philippe Varin, CEO van Areva, heeft de hoofdlijnen bepaald, de methodologie goedgekeurd , de selectie van de sleuteltechnologieën uitgevoerd en staat garant voor de kwaliteit van de resultaten.

Het Strategisch Comité wilde dit keer een minimaal aantal geselecteerde technologieën zodat de studie beter bruikbaar zou worden. De studie telt uiteindelijk 47 sleuteltechnologieën, en negen markten, oftewel negen toepassingsgebieden, te weten: voeding, milieu, wonen, veiligheid, gezondheid en welzijn, mobiliteit, energie, digitaal, vrije tijd en cultuur.

 

Wat biedt Technologies Clés 2020 ?

 • Een strategische visie op de wijze waarop de wereldmarkten zich op middellange termijn gaan gedragen, toegespitst op negen markten;
 • Een beschrijving van 47 technologieën die belangrijk zijn voor Frankrijk om op deze negen markten een sterke positie in te kunnen nemen ;
 • Een analyse van iedere technologie ten aanzien van de te veroveren markten.

Technologies Clés 2020 vormt tevens een vervolg op de 34 technologische sectoren uit de in 2013 gepubliceerde ‘New Face of Industry in France’, de roadmap voor de Franse industrie, en biedt aanbevelingen waarmee de marktintroductie van de sleuteltechnologieën versneld kan worden, met name voor het mkb.


Online

Waar deze studie enkele versies terug nog in een dik boekwerk verscheen met slechts een samenvatting online, is het nu juist een handzaam online te raadzamen document. Op de website van DGE van het ministerie van economie kan men op verschillende manieren de studie induiken.

Men kan er op verschillende manieren induiken :

 1. ofwel meteen naar één van de negen toepassingsmarkten klikken,
 2. ofwel naar de complete studie ;
 3. ofwel naar de ‘poster’, een grafisch totaaloverzicht van de technologieën en de crossovers tussen iedere technologie en verschillende markten.

Poster Technologies Clés 2020

Voorbeeld :Markt/toepassingsgebied Energie

Als voorbeeld nemen we de markt ‘Energie’.
De markt oftewel het toepassingsgebied ‘Energie’ telt 16 sleuteltechnologieën die een crossover hebben met energie, te weten :
1 Geavanceerde en actieve materialen
2 Sensors
3 Valorisatie en intelligentie van massieve data
4 Modellisering, simulatie en digitale technologie
5 Internet  of things
7 Gedistribueerde, veilige en beveiligde embedded systems
8 Biobased procedé’s
15 Procedé’s met betrekking tot de petrochemie
22 Slimme elektrische netwerken
23 Nieuwe generatie elektrochemische batterijen
24 Synthesebrandstoffen
25 Waterstoftechnologieën
41 Warmteterugwinningtechnologieën bij lage temperatuur
42 PV Zon
43 Windenergie
44 Technologieën voor kernenergie

 

Voorbeeld technologie ‘Biobased procedé’s’, markt : Energie

Als men vervolgens doorklikt naar bijvoorbeeld de Sleuteltechnologie ‘Biobased procedé’s’, dan biedt de studie een serie graphics die aangeven :

 • dat het Franse bedrijfsleven ten opzichte van de rest van de wereld in de middenmoot zit;
 • dat de Franse universiteiten ten opzichte van de rest van de wereld tot de top behoort;
 • dat er vier markten invloed uitoefenen op deze technologie: wonen, milieu, energie en voeding;
 • in de linkerkantlijn een SWOT-analyse ;
 • en helemaal onderaan een lijst van de sleutelspelers met contactgegevens, zowel uit het onderzoek al suit het bedrijfsleven. Voor de technologie ‘Biobased procedé’s’ zijn dat: IFPEN, Arkema, Axelera, CEA LITEN, Sanofi, Global Bioenergies, IAR, Solvay, Tereos, Plastipolis, Abolis, Adisseo, Avril, Deinove, ICSM, IDEEL,    INRA LBE, Limagrain, METabolic Explorer, CNRS, Carbios, CEA Ibeb, CEA IG, CEA-UJF Inac, CVG, Fermentalg, Id-Bio, IFMAS, INRA Laboratoire de Chimie Agro-Industrielle, IRAMIS, ITERG, LibraGen, Pierre Fabre, Pivert, Polymaris, Roquette en Silab.


Andere voorbeelden: veiligheid en health

Ander voorbeeld, bij de sector ‘veiligheid’ geven de auterurs van het rapport aan dat een aantal Franse industriespelers bij de wereldtop hoort, zoals Morpho, Thales, Gemalto en Cassidian, en dat er een goed onderzoeksniveau op de Franse universiteiten is. Maar dat er daarentegen een veelheid aan hele kleine spelers is, zo’n 4.500, die moeite hebben te exporteren.
Als het gaat om de exploitatie van gezondheidsdata, ook één van de 47 sleuteltechnologieën, merkt het rapport verheugd op dat er sterke competenties op het gebied van software aanwezig zijn, bijvoorbeeld bij het INRIA en een nationaal gezondheidsdatasysteem. Maar tegelijkertijd constateert het de afwezigheid van grote Franse bedrijven die op internationaal niveau een rol kunnen spelen.


Een nieuw tijdperk

Aan de titels is te zien dat de tijden veranderen. Waar in 2011 nog sprake was van de ‘ICT’, wordt deze sector nu met ‘digitaal’ aangeduid, toepespitst op de verschillende gebruiken. ‘Transport’ is ‘mobiliteit’ geworden, en ‘bouw’ heet nu ‘wonen’. Nieuwkomers zijn ‘veiligheid’ en ‘vrije tijd en cultuur’, die in de vorige versie ontbraken.


Tot slot

De exercitie is typisch bestemd voor de Franse industrie en Franse spelers. Het document is dan ook in het Frans opgesteld. Het soort initiatieven eigen aan de Franse centrale overheid die er constant op uit is om de nationale (maak-)industrie waar mogelijk te ondersteunen.

 

Bronnen

 • Website DGE / Ministerie van Economie, Industrie, Digitaal
 • L’Usine Nouvelle, Quelles sont les 47 technologies clés pour les marchés de 2020, 24 mei 2016