Frankrijk introduceert Green Deals naar Nederlands voorbeeld

Emmanuel Macron, Minister van Economie
Emmanuel Macron, Minister van Economie

Op 27 april werden in Parijs in aanwezigheid van Emmanuel Macron de eerste drie Franse Green Deals getekend. De Fransen noemen het een Engagement pour la Croissance Verte (ECV).

Het concept is gebaseerd op de Nederlandse ‘Green Deal’ die sinds 2011 bestaat en waarvan er inmiddels reeds 180 zijn getekend. Frankrijk heeft daar de afgelopen jaren veel belangstelling voor getoond. De ECV’s (Green Deals) hebben als doel om publiek-private samenwerkingen te stimuleren voor innovatieve projecten, vooralsnog gaat het om circulaire economie-projecten. De overheid verplicht zich om bij te dragen aan het weghalen van de belemmeringen die een project in de weg staan.

Europese Green Deal

Ook werd in maart 2016 een eerste Europese Green Deal getekend. Nederland, het VK, Vlaanderen en Frankrijk hebben samen een green deal getekend voor het ‘Grondstoffenkruispunt van Noord-Europa’. Een tiental specifieke afvalstromen die als grondstof kunnen dienen, zoals elektronisch afval, PVC of hoogovenslakken, zullen onder de loep genomen worden om de -vooral reglementaire- belemmeringen weg te halen die het hergebruik van deze stromen in de weg staan.

Franse Green Deals: bouw, grind en cement, plexiglas en professioneel textiel

De eerste Franse ECV, Green Deal, is een initiatief van de branchevereniging voor de gipsindustrie samen met de drie bedrijven KANUF, Placoplatre en Siniat en betreft de recycling en valorisatie van gips- en pleisterafval. Het doel is om 250.000 ton gipsafval gerecycled te hebben in 2020. De bedrijven willen het gips bij het slopen van gebouwen scheiden en terugwinnen. Momenteel is gerecycled gips bijna uitsluitend afkomstig van resten uit de nieuwbouw.
De Franse Staat gaat aparte opdrachten invoeren bij openbare aanbestedingen voor bouwprojecten voor het afvalbeheer en voor de selectieve sloop van gebouwen. Ook de Franse Domeinen en grote aannemers die veel voor de overheid werken, zullen aangespoord worden om meer aandacht te besteden aan het gescheiden inzamelen van puin.

Een tweede ECV, ook op het gebied van bouwafval, betreft de koepelorganisaties voor de zand- en grindindustrie, granulaat en kant-en-klaar cement. Deze sectoren willen granulaten en bouwmaterialen recyclen met als doel om het recyclingspercentage tussen 2014 en 2020 met 50% verhoogd te hebben. De brancheorganisaties gaan het netwerk van steengroeven en recyclingplatformen in kaart brengen, experimenten uitvoeren met steengroeven in vijf regio’s om  belemmeringen en oplossingen te identificeren.
De Franse staat gaat richtlijnen uitschrijven met betrekking tot de interpretatie van de regelgeving voor inspecteurs en de sloop van openbare gebouwen in de voorschriften met bijzondere technische clausules.

De derde ECV, het Reverplast-project, heeft als doel het recyclen van plexiglas-achtige materialen. Deelnemers zijn het chemieconcern Arkema, het technologieplatform Canoe, de recyclespecialisten Paprec en Indra, en een plasturgie-mkb Plastinov. Het doel van het project is om toepassingen te ontwikkelen voor gerecycled acrylglas, en het vervangen van niet recyclebare materialen zoals plexiglas in de automotive-industrie, waar het o.a. gebruikt wordt voor koplampen, de pleziervaart of ook hernieuwbare energie (PV panelen en windmolens). De bedrijven voeren een haalbaarheidsstudie uit en de Franse Staat gaat zorgen voor het bijeen brengen en coördineren van de relevante spelers en daarmee het opzetten van een nieuwe sector.

Green Deal Frankrijk

Ondertekening van de ECV Reverplast met vlnr op de foto: Olivier Gaudeau (Indra), Nicolas de Warren (Arkema), Olivier Philippé (Paprec), Patrice Gaillard (Canoe) en Fabien Baumann (Plastinov).

 

 

De vierde Franse green deal, FRIVEP, die nog niet getekend is, betreft het inzamelen en recyclen van uniformen en andere bedrijfskleding. Het doel ervan is om een sector te creëren voor hergebruik en recycling van bedrijfskleding, waarvan het volume wordt geschat op 15.000 ton. Initiatiefnemer is de SNCF en de stichting Orée . Het doel is om een beter idee te krijgen van de volumes waar het om gaat, om verschillende business-modellen te testen, de omgekeerde logistiek te ontwikkelen en om de goederenstromen te vergroten.
De Franse staat gaat verschillende publieke spelers, zoals politie, leger en gendarmerie, bewust maken van deze mogelijkheid teneinde een kritische massa te bereiken en het project dus rendabel te maken.

Pragmatische benadering

De ECV’s zijn contracten met daarin concrete en gedetailleerde verplichtingen, maar juridisch niet bindend. De belangrijkste doelstelling is om de belemmeringen weg te halen waar de projecttrekkers tegenaan lopen. De betrokken overheidsonderdelen zorgen voor ontschotting tussen de verschillende ministeries en andere overheidsonderdelen voor een betere onderlinge samenwerking.

Bron

Economie circulaire : lever les freins grâce aux engagements pour la croissance verte, Actu-Environnement, 28 april 2016