Frankrijk kondigt derde call voor windpark op zee aan

Wind op zee Frankrijk derde callSégolène Royal, Franse minister van Energie en Ecologie heeft een paar dagen geleden de lancering van de derde call aangekondigd voor een windpark op zee. De aankondiging kwam voor velen onverwachts. De details van de call zijn dan ook vooralsnog nog niet bekend, noch gedefinieerd.

Het enige echte nieuws is de plaats van het toekomstige windpark: voor de kust van Duinkerken. Er waren maar liefst achttien zones in de strijd voor deze call, waarvan een shortlist van 3 à 4 lokaties is opgesteld. Voorts heeft de minister bekendgemaakt dat er speciaal wordt gekeken naar kostenreductie en versimpeling van procedures.

Andere nieuwigheden: een nieuwe procedure, een zogenaamde concurrentiedialoog, moet ervoor zorgen dat het pakket van eisen in nauw overleg met de kandidaten tot stand komt, die hun voorstel dan ook geleidelijk aan moeten kunnen aanpassen. De concessie wordt automatisch toegekend aan de laureaat van de call.

Dit project draagt bij aan het voortzetten van de Franse wind-op-zee-doelstellingen die moeten leiden tot het halen van 40% duurzame elektriciteit in 2030. Verder heeft Frankrijk voor 2023 als doelstelling om 9.500 à 12.000 MW te hebben staan. Daarvan is tot nu toe 3.000 MW toegekend in het kader van de eerste twee calls. Er staat tot op heden geen enkele windturbine in de Franse wateren.

Bron

L’Usine Nouvelle, Ségolène Royal choisit Dunkerque pour le troisième appel d’offres éolien offshore4 april 2016