Benoit Viollet en Joost Gribnau winnen Descartes-Huygensprijs 2015

Joost Gribnau
Joost Gribnau
Benoit Viollet
Benoît Viollet

Benoit Viollet en Joost Gribnau hebben de Frans-Nederlandse Descartes-Huygensprijs 2015 gewonnen. Zij krijgen de prijs voor hun excellente onderzoek en hun bijdrage aan de Frans-Nederlandse samenwerking. De prijs, een geldbedrag van 23.000 euro, is bestemd voor een verblijf als gastonderzoeker in Nederland, respectievelijk in Frankrijk. De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) reikt de Descartes-Huygensprijs sinds 1995 jaarlijks uit.

Benoit Viollet
De Fransman Benoit Viollet (1968) is onderzoeker op het gebied van de moleculaire fysiologie. Aan het prestigieuze Institut Cochin van de Université Paris Descartes in Frankrijk leidt hij een onderzoeksgroep die onderzoek verricht naar de fysiologische rol van de energie-sensor AMPK (AMP-activated protein kinase) in cellen. Dit enzym vervult een essentiële rol in het metabolisme van de hartspier.

Benoit Viollet is een uitstekende en zeer productieve onderzoeker. De jury is onder de indruk van zijn citatiescore en zijn publicatierecord met meer dan 200 wetenschappelijk publicaties in gerenommeerde wetenschappelijke tijdschriften en boeken. In 2004 ontving hij de Institut Benjamin Delessert Award en in 2000 de Nutrition Research Award. De Descartes-Huygensprijs stelt Benoit Viollet in staat om gedurende zes maanden onderzoek te verrichten aan de Universiteit Maastricht. Een symposium met Nederlandse en Franse onderzoekers in Parijs maakt deel uit van het project.

Joost Gribnau
Het onderzoeksveld van de Nederlander Joost Gribnau (1968) is de epigenetica en ontwikkelingsbiologie. Sinds zijn aanstelling bij het Erasmus Medical Center heeft hij zich geconcentreerd op genoom-imprinting en met name op de inactivatie van het X-chromosoom. Hierdoor wordt het aantal genen op het X-chromosoom bij zoogdieren min of meer gelijk getrokken tussen vrouwelijke (XX) en mannelijke (XY) cellen.

Joost Gribnau heeft diverse belangrijke bijdragen geleverd aan het inzicht in de moleculaire mechanismen die ten grondslag liggen aan inactivatie. Zijn meest opvallende publicatie is waarschijnlijk die over de ontdekking van een eiwit uit de familie van de ubiquitine ligasen, Rnf12, in 2009 [Jonkers et al. Cell. 139; 999-1011 (2009)]. De Descartes-Huygensprijs stelt Joost Gribnau onder meer in staat om de samenwerking van zijn team met dat van het Institut Curie en Collège de France voort te kunnen zetten en te intensiveren, bij voorbeeld door veelvuldig bezoek en een bijeenkomst te organiseren voor beide teams in Parijs.

Descartes-Huygensprijs

De Descartes-Huygensprijs is ingesteld door de Franse en Nederlandse regeringen. De prijs wordt sinds 1995 toegekend aan wetenschappelijke onderzoekers voor hun excellente onderzoek en hun bijdrage aan de Nederlands-Franse samenwerking. Beurtelings komen de vakgebieden geestes- en sociale wetenschappen, natuurwetenschappen en levenswetenschappen aan bod. Het te winnen geldbedrag van 23.000 euro is bestemd voor een verblijf als gastonderzoeker in Nederland, respectievelijk in Frankrijk. De KNAW kiest de Franse kandidaat en de Académie des Sciences, of de Académie des Sciences Morales et Politiques wanneer het de geestes- en sociale wetenschappen betreft, kiest de Nederlandse kandidaat.

De uitreiking van de prijs vindt in maart 2016 in Parijs plaats bij de Académie des Sciences.

(Bron: KNAW)
Informatie: Martine Wagenaar-Koot – 020 551 0747
Photo: KNAW Trippenhuis