Franse journalisten schrijven over Nederlandse Biobased Economy

Op 14 en 15 oktober 2015 organiseerde  het Innovatie- en het Landbouwbureau van de Nederlandse Ambassade in Parijs een mediareis voor Franse journalisten langs Nederlandse hotspots van de Nederlandse biobased economy. De biobased reis naar Nederland ging langs Royal Cosun, BPF Delft, Biotech Campus Delft en DSMPhotanol, Avantium en bood tevens gespreksmomenten met Karin Weustink, Plv. Directeur Biobased Economy  (ministerie van EZ), Kees Kwant, (Adviseur Duurzame Energie RVO) en Kees de Gooijer, voorzitter van het TKI BBE (Topconsortium biobased economy).

Voor de Franse vakjournalisten was dit een eerste kennismaking met de Nederlandse ‘biobased economy’.

Artikelen in Franse vakpers

L’Usine Nouvelle

Het resultaat was een aantal fraaie artikelen in Franse vakbladen zoals het artikel in L’Usine Nouvelle, getiteld ‘Du laboratoire à l’industrie, plongée dans la bio-économie néerlandaise‘, oftewel ‘Van lab tot industrie, een duik in de Nederlandse biobased economy‘.

Industrie & Technologies

Een ander artikel verscheen in Industrie & Technologies met de titel ‘La betterave à sucre s’attaque à la pétrochimie‘, ‘De suikerbiet in de strijd tegen de petrochemie‘.

Agra Presse en Formule Verte

Ook in een tweetal andere vakbladen verschenen artikelen, namelijk in het meer landbouw georiënteerde Agra PresseLes Pays-Bas définissent un agenda pour la bio-économie à horizon 2018, oftewel Nederland stelt een bio-economy agenda op voor 2018. Dit artikel is echter uitsluitend voor geabonneerden in te zien.

In het blad Formule Verte, dat gespecialiseerd is in onderwerpen gelieerd aan de biobased economy, verscheen het uitgebreidste artikel. Dit is binnenkort online in te zien op dit blog. Ook is het bij ons opvraagbaar. Op de website van Formule Verte is het alleen voor geabonneerden toegankelijk.

Contact: polo@twa-fr.nl