Frankrijk : Industrie du Futur – la Nouvelle France Industrielle (NFI)

In 2013 presenteerde toenmalig minister van economische zaken, Arnaud Montebourg, zijn 34 plannen voor het nieuwe industriële Frankrijk (NFI). In april 2015 kondigde president Hollande een tweede versie van deze plannen aan waarbij enerzijds meer aandacht wordt besteed aan het faciliteren van de modernisering van de industrie, en anderzijds aan het vinden van oplossingen voor negen grote maatschappelijke uitdagingen zoals duurzame mobiliteit en betaalbare gezondheidszorg.

De roadmap voor ‘de industrie van de toekomst’ wordt vormgegeven door een comité, voorgezeten door Emmanuel Macron, de huidige minister van economie, industrie en digitale zaken. Het comité komt elke twee maanden bij elkaar en bestaat uit verschillende leiders uit de markt (bv Dassault Systems), regio’s, vakbonden, de nationale raad voor industrie, verschillende industriëlen (bv Michelin), en de «alliance pour l’industrie du futur» (die verschillende beroepsorganisaties uit de industrie/digitaal en academische/technologische partners verenigt).

De roadmap ‘industrie van de toekomst’ berust op vijf pijlers:

  1. Het (verder) ontwikkelen van technologieën die bijdragen aan de industrie van de toekomst, waarmee Frankrijk binnen 3-5 jaar Europees/wereld leider wil zijn: 3D-printen, het virtualiseren van de fabriek, het ontwikkelen van connected objects en augmented reality. In januari 2016 wordt een technologisch platform “Industrie van de toekomst” geopend waar bedrijven uit de industrie productietechnieken (zoals in de robotica en digitaal) kunnen testen en valideren.
  2. Het begeleiden van bedrijven in de overgangsfase naar de ‘industrie van de toekomst’ met expertise en financiële ondersteuning. De komende twee jaar zullen 2000 bedrijven actief worden begeleid in het moderniseren van hun industrie. Zo’n 200-300 experts worden opgeleid om deze overgang te faciliteren. Bovendien worden bedrijven die investeren in het moderniseren van hun productiecapaciteiten financieel gesteund. Er is 2,5 miljard gereserveerd voor belastingvoordelen voor bedrijven die het komende jaar investeren in de modernisering van hun productieprocessen. Ook wordt 2,1 miljard aan leningen verstrekt (bovenop de 1,2 miljard euro dat al beschikbaar is voor bedrijven die in hun industrie investeren).
  3. (Om)scholing van werknemers.
  4. Het promoten van ‘de industrie van de toekomst’. Minstens 15 ‘zichtbare’ projecten worden de komende twee jaar gestart om het concept smart industry beter bekend te maken. Bovendien wordt een ‘industrie van de toekomst’ logo ontworpen dat bedrijven kunnen gebruiken om zich te profileren. Zomer 2016 wordt een groot Europees evenement georganiseerd m.b.t. ‘industrie van de toekomst’.
  5. Het versterken van Europese en internationale (strategische) samenwerking (in het bijzonder met Duitsland). Vooral samenwerking op het gebied van Europese en internationale normen en standaarden wordt belangrijk geacht. Daarnaast is er specifiek samenwerking met Duitsland in de vorm van het platform Industrie 4.0 dat gezamenlijke projecten o.a. in het ontwikkelen van technologie beoogt.

De roadmap voor de Franse industrie van de toekomst richt zich op industriële oplossingen voor negen prioritaire markten: nieuwe grondstoffen (materialen gemaakt uit biomassa, recyclebaar) intelligente voeding (veilig, gezond, duurzaam, exportwaardig voedsel), een digitale omgeving waarin vertrouwen is en bescherming voor het individu, intelligente voorwerpen, een big data-economie (beter management en valorisatie van data), gezondheidszorg van de toekomst, transport van de toekomst, ecologische mobiliteit en de duurzame stad.