Atelier Néerlandais in Parijs feestelijk geopend

Atelier Néerlandais Feestelijke opening 10 september 2015Op 10 september opent minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap officieel het Atelier Néerlandais: een broedplaats voor de Nederlandse creatieve industrie, uniek binnen het internationaal cultuurbeleid. De opening bestaat uit een feestelijke ontvangst van Franse en Nederlandse prominenten uit cultuur en creatieve bedrijfstakken, met presentaties van het werk van leden van het Atelier Néerlandais, een vernissage van een fototentoonstelling, een PopUp galerie voor beeldende kunst en een muzikale performance.

Het Atelier Néerlandais is een open vereniging voor Nederlandse creatieve ondernemers en kunstenaars die activiteiten in Frankrijk willen ontplooien. Onder de huidige vijftig leden bevinden zich architecten, vormgevers, modeontwerpers, kunstenaars en uitgevers. Het Atelier Néerlandais biedt hen de ruimte om zich te presenteren op een centrale plek in Parijs en hier hun Franse partners en publiek te ontmoeten. De eerste ervaringen van de leden in de opstartfase van het Atelier zijn positief. Zij spreken nu al van nieuwe contacten, meer zichtbaarheid op de Franse markt en nieuwe opdrachten.

Uniek in internationaal cultuurbeleid

Het Atelier Néerlandais, als broedplaats voor de Nederlandse creatieve industrie in Frankrijk, is een initiatief van de Nederlandse ambassade in Parijs. Het is een nieuw en uniek instrument binnen het internationaal cultuurbeleid, dat kunst en industrie bij elkaar brengt en het ondernemerschap van de leden zelf als uitgangspunt heeft.

De ambassade ondersteunt het Atelier Néerlandais sinds 2014 door er samen met de leden bijeenkomsten op het gebied van mode, vormgeving, serious gaming, letteren en beeldende kunst te organiseren. Deze financiert de locatie en ondersteunt de leden met praktische regelzaken, het vinden van taaldiensten en contacten met Franse partners. Het Atelier Néerlandais is een onderdeel van het nieuwe cultuurbeleid van ambassade Parijs dat in samen­werking met Franse partners Nederlandse cultuur naar Frankrijk brengt.

Ontvangst in aanwezigheid van de minister

Minister Bussemaker reist op 10 september af naar Parijs om het Atelier Néerlandais officieel te openen. In het gezelschap van burgemeester van het 7e Arrondissement en oud-minister Rachida Dati, en Franse en Nederlandse prominenten uit cultuur en creatieve industrie, ontmoet zij de leden van het Atelier Néerlandais die hun werk tonen, variërend van minitentoonstellingen van ontwerpen en kunstwerken, tot korte filmpjes en performances. Ook heeft ze vooraf een ontmoeting met de Franse minister van cultuur en media, Fleur Pellerin.

Opening omlijst met fotografie, beeldende kunst en muziek

De opening wordt omlijst met verschillende culturele activiteiten, waaronder de vernissage van de fototentoonstelling UMBRA van Viviane Sassen. De tentoonstelling is een serie werken die de fotografe in opdracht van het Nederlands Fotomuseum maakte en waarin het spel met schaduw centraal staat. Daarnaast is de PopUp galerie Cherry Tomato Pony Rider geopend met werk van elf internationale beeldend kunstenaars. ’s Avonds is er een feest met beeld en geluid van The School of House uit Amsterdam. Tenslotte organiseert het Atelier Néerlandais in de marge van de feestelijkheden twee seminars voor Franse en Nederlandse professionals op het gebied van mode en creatieve industrie.