2nd European Forum for Public Procurement of Healthcare Innovation, Paris

Op woensdag 9 september 2015 vindt in Parijs plaats het 2e Europese Forum voor openbare aanbestedingen van innovaties in de gezondheid. Op dit evenement komen ’s ochtends de Franse spelers aan het woord die een rol spelen bij  de promotie van innovatie in de Franse publieke gezondheidszorg, zoals de RESAH, het  Réseau des Acheteurs Hospitaliers. Doorgaans is het lastig om hier inzicht in te krijgen. Tijdens deze ochtend worden de instrumenten gepresenteerd die Frankrijk inzet om innovatie in publieke aanbestedingen aan te moedigen.  Ook wordt een aantal voorbeeldprojecten gepresenteerd zoals dat van de Silver Valley voor healthy aging. De ochtend wordt afgesloten met een presentatie over de rol van de industrie bij innovatieve oplossingen en hun relatie met ziekenhuizen.

De ochtend, op Frankrijk gericht is in het Frans, de middag, meer Europees georiënteerd met een workshop INSPIRE, is in het Engels.
Tussendoor zijn netwerkmomenten.

Het programma ziet er als volgt uit:
9.00 Welcome
9.30 Welcoming speech, by Dominique Legouge, director, Resah
FIRST PART :
HEALTHCARE PUBLIC PROCUREMENT OF INNOVATION IN FRANCE, TOOLS AND ISSUES
9.45 Legal tools to facilitate Public Procurement of Innovation in France: New European directive on public procurement and innovation partnership, Presentation by Jean Maïa, director of the legal affairs , French ministry of economy and finances.
10.20 Innovation procurement through the project Territoire de Santé Numérique, Presenation by Eric Lepage, director of the innovation program, GCS DSISIF, Christine Callinaud, head of the innovation program & TSN, ARS Ile de France, Charles-Edouard Escurat, deputy director, Resah
10.50 Break – Networking
11.20 Healthy Ageing and Public Procurement of Innovation : a duo full of future promise
– The Silver Valley and its methodology to evaluate the innovation, Benjamin Zimmer, director, Silver Valley
– Example of the HAPPI Project, Alexandra Donny, deputy director, Resah
12.00 What are the expectations of the industrials regarding the buyers to stimulate the diffu sion of the innovation in hospital? Presentation by Catherine JEROSME, President of the Thematic Group « Markets regulation », SNITEM, Béatrice FALISE-MIRAT, general representative, MEDICEN, Nathalie DESNOYER, Paris Région Entreprises
12.45 Lunch
SECOND PART : WORKSHOP INSPIRE
HEALTHCARE PUBLIC PROCUREMENT OF INNOVATION IN EUROPE
14.00 Presentation of the INSPIRE Project, Presentation by Susan Ikavälko, INSPIRE project coordinator, Nordic Health Group
14.15 Public Procurement of Innovation: Presentation of the EU Horizon 2020 Program and the financial instruments: PPI and PCP Projects, Presentation by European Commission
14.40 Economic Determinant and INSPIRE Gap analysis + Recommendations presenta tion, Presentation by Sara Bedin, Expert on innovation procurement, R&D&I strategy design, implementation and evaluation, Ambrosetti European House
15.10 Venture Capitalist and Investor engagement: their points of view regarding the PPI and PCP Projects, Presentation by Richard Stack, Director, BITECIC
15.45 Break – Networking
16.15 Presentation of ongoing European Projects
PCP Project: UNWIREDHealth — Ignasi Garcia Milà, EU Project Manager, Fundació TicSalut
PPI Project: Stop&go — Caterina Sampol, Project Manager, AQUAS
17.00 – Conclusion

Waar?
Venue: Hôpital Diaconnesses
75012 PARIS

Registration and information :
s.bourg@resah.fr
FREE ADMISSION