Oproep voor Nederlandse pitches aan de metropool Parijs (circulaire economie oplossingen)

Oproep:
De Nederlandse ambassade in Frankrijk komt graag in contact met bedrijven die inspirerend zijn om circulaire economie in Parijs/Frankrijk uit te dragen het komende jaar.
Concreet is de eerstvolgende bijeenkomst:
De gemeente Parijs reserveert 1 uur in hun programma voor pitches van inspirerende circulaire economie oplossingen uit Nederland.

Datum:
Pitches zijn op: Dinsdag 15 september 2015, 12-13 uur

Doel(groep):
De bijeenkomst is van 14-16 september en bedoeld om inspiratie te delen om het strategisch plan voor Circulaire Economie van Grand Paris en haar partners te concluderen.
Deelnemers zijn: Professionals en raadsleden betrokken bij de metropool Grand Paris, beïnvloeders van inkopers. De bijeenkomst is op uitnodiging. Ca. 150 deelnemers. Franstalig.

Informatie over de bijeenkomst:
De gemeente Parijs heeft weinig informatie op haar website gezet, wel een van de partners:
http://www.institut-economie-circulaire.fr/agenda/Etats-Generaux-du-Grand-Paris-de-l-economie-circulaire_ae341348.html

Invulling:
De Nederlandse ambassade bereidt een slide presentatie voor met ca. 10 inspirerende Nederlandse oplossingen. Momenteel bezien we hoe het waarde toevoegt dat ca. 5 bedrijven zelf in het Frans pitchen en hoe we documentatie kunnen verspreiden. Gezien de korte tijdspanne, volgen we een pragmatische aanpak.

Opbrengst:
1. We schatten in dat een pitch gekoppeld aan de metropool Parijs (en de persuitingen) vervolg aandacht krijgt rondom de COP21, het NL voorzitterschap van de EU en de uitstraling naar andere wereldsteden. Andersom rekenen we erop dat de Franse circulaire oplossingen inspirerend zijn voor Nederland.
2. Vanuit de ambassades werken we komend jaar samen aan het FR-NL economische samenwerkingsjaar. Afgesproken is (ook) te focussen op circulaire economie / duurzaamheid. We vullen samen met onze Franse collegae een activiteiten-agenda in. Er zullen diverse mogelijkheden zijn uw circulaire oplossing als voorbeeld te gebruiken, dan wel potentiële klantcontacten te ontwikkelen op beurzen. We zullen u graag aan onze mailinglijst toevoegen. Er zijn reeds afspraken over FR-NL samenwerking met de stad Amsterdam en een tiental MKB-bedrijven die samenwerken in Programma International Business Recycling en reeds actief zijn middels agenten op de Franse markt.

Gelieve uw profiel (NL/UK of F, met beeldmateriaal/video-link) te mailen aan:
– Adriana.voerman@minbuza.nl , T +33 (0) 1 40 62 33 25, economische afdeling

Nadere informatie:
– Huub.Buise@minbuza.nl , handelsraad
– marion.braks@minbuza.nl , circulaire economie