Wat verwachten jongeren van stedelijke ontwikkeling?

Bron: website Nederlandse ambassade Parijs, bezocht op 20 april 2015,10:51

Smart cities: hoe zorgen we ervoor dat de technologische innovaties aansluiten op de behoeftes van de burgers? Wat is de rol van de beleidsmakers hierbij en welke gevolgen kan dit hebben voor de sociale cohesie binnen de steden? De Jonge Talenten trokken tijdens de conferentie over de Stad van de Toekomst hun conclusies en kwamen dinsdag nogmaals bij elkaar om deze te presenteren.

Het programma dat vorig jaar deel uitmaakte van de tweedaagse conferentie over stedelijke ontwikkeling, inspireerde de Jonge Talenten om hun conclusies nader uit te werken tot drie essays over de smart city in het licht van technologie, bestuur en urbanisme. De Nederlandse en Franse ambassades nodigden respectievelijk de Franse en Nederlandse Jonge Talenten uit om deze te presenteren. De Parijse editie vond dinsdag 14 april plaats, waarbij de publicatie van de drie essays na afloop ook formeel aan de ambassadeur overhandigd werd.

Wat verwachten de jongeren van de stedelijke ontwikkeling?

“Het verschil tussen de verwachtingen van de stedelijke ontwikkeling van de generatie die in het digitale tijdperk geboren is, en die van hun ouders, is van wezenlijk belang voor het discours over de steden van de toekomst”, aldus Remi Dorval, voorzitter van de denktank Fabrique de la Cité. Hij presenteerde de eerste resultaten van de studie naar de verwachtingen van de stedelijke ontwikkeling van de jongeren.

Samen met Remi Dorval, ging Eric van Kooij, ambassaderaad voor innovatie en wetenschap, nader in op de drie presentaties. Hij onderschreef hun conclusie: “Het is de menselijke factor die de steden vorm geeft, ook de steden van de toekomst. De sociale netwerken, het maatschappelijk weefsel is wat de ontwikkeling inspireert en de steden tot ‘living labs’ maakt. De technologie is een middel om het leven in de steden te vergemakkelijken, niet om het leven te bepalen.”

Jonge Talenten programma

Jonge Talenten wordt georganiseerd door het Réseau franco-néerlandais en EP-Nuffic. Het evenement brengt sinds 2005, op initiatief van de Franse en Nederlandse regeringen, jongeren onder de dertig jaar uit beide landen samen om te debatteren over een Europees thema. Sinds 2014 is het evenement Jonge Talenten gekoppeld aan de conferentie van het Initiative franco-néerlandaise van de Nederlandse ambassade in Frankrijk en de Franse ambassade in Nederland. Jong Talenten zijn Masterstudenten of promovendi woonachtig in Frankrijk of Nederland, en worden geselecteerd door experts uit het veld vanwege hun actieve bijdrage aan de discipline.