Toulouse hoofdstad van het Franse smart grid?

SmartGrids France logo
SmartGrids France logo

Alstom, Schneider, Alcatel-Lucent, Capgemini, RTE en ERDF…. Frankrijk heeft een hele reeks kampioenen actief op het gebied van smart grids. « De sector smart grids is nu al goed voor drie miljard euo omzet, waarvan 50% export en 15.000 banen », aldus Dominique Maillard, bestuursvoorzitter van RTE, de Franse stroomtransporteur en tevens projectleider van het nationale smart gridsprogramma.

De roadmap van dit programma heeft tien acties gedefinieerd, met als doel om in 2020 de activiteiten verdubbeld te hebben. De eerste is het opzetten van een Frans nationaal smart gridsteam, om de sector te versterken en de eerste geplande actiepunten uit te voeren, zoals exportpromotie.

Maar de zaken gaan gauw versnellen. « Meer dan een honderd demonstratieprojecten lopen momenteel in Frankrijk. Het is tijd om over te gaan op de industrialisatiefase », vindt Dominique Maillard.

De projectleider wil een ‘Smart grids Toulouse’  opzetten, een zone waar zowel spelers zich kunnen vestigen als waar toepassingen worden uitgerold, en waarmee Frankrijk dus een zelfde soort vitrine zal krijgen voor zijn knowhow net als Toulouse dat is voor de luchtvaartsector.

“Zo’n drie à vier van deze zones zijn denkbaar, zoals bijvoorbeeld Nord-Pas-de-Calais, Lyon-Grenoble en Rennes-Nantes”, geeft Dominique Maillard aan. De regering zal de komende twee maanden een keuze maken.

SmartGrids France

Ook is er een SmartGrids France organisatie. Deze brengt alle Franse pôles de compétitivité bijeen die actief zijn op de gebieden ICT en energie. Het is een open forum voor een breed panel aan stakeholders dat momenteel bestaat uit 1.780 bedrijven die elkaar ontmoeten, ideeën uitwisselen, samenwerkingsprojecten opzetten en samen nadenken hoe het smart grid bereikt wordt. SmartGrids France is onderdeel van de wereldwijde Global Smart Grid Federation (GSGF) waar voor Nederland het TKI Switch2SmartGrids in zit.

Info: polo@twa-fr.nl

Bron: Le smart grid français aura bientôt sa capitale, L’Usine Nouvelle, 4 december 2014