Franse life sciencessector publiceert roadmap medische biotech 2014-2020

The New Face of Industry in France

Het Franse plan voor de herlancering van de industrie  ‘The new face of industry in France‘, werd in september 2013 door Arnaud Montebourg gepresenteerd, toenmalig minister van Industriële wederopbouw. Hij wees 34 sterke industriesectoren aan die ervoor kunnen zorgen dat Frankrijk bij de wereldtop blijft op deze 34 sterk uiteenlopende gebieden. In september 2014 presenteerden de 34 sectoren hun roadmaps, dit keer in het bijzijn van de nieuwe minister van Economie, Emmanuel Macron, die begin september 2014 toetrad tot het Kabinet Valls.
Een van deze sectoren betreft de medische biotechnologie.

15% marktaandeel en 20 nieuwe behandelingen

De twee grote ambities van de medische biotechroadmap zijn het bereiken van een vijftien procent marktaandeel voor Frankrijk en de ontwikkeling van twintig nieuwe behandelingen tussen nu en 2020.

Spelers

Als trekker van de roadmap is aangewezen André Choulika, CEO van het succesvolle bedrijf Cellectis. In zijn team zitten de biotechbedrijven Cellectis, CELL4CUREErytech, TheravectysSanofi, Ose Pharma en Truffle Capital. En verder de publieke acteurs Inserm, het nationaal onderzoeksinstituut voor volksgezondheid, namens het ministerie ven onderzoek, MASS, CGI (Commissariat Général à l’Investissement), Bpifrance (agentschap voor innovatiestimulering, financiering, bankgaranties voor mkb), INPI (nationaal instituut voor intellectueel eigendom) en DGE (Directoraat Generaal voor het Bedrijfsleven, Frans ministerie van Economie).


De therapeutische doelstellingen

Kanker 
Voor de periode 2015-2018, wil de Franse biotechwereld de volgende resultaten bereiken op het gebied van kankerbestrijding:
– 3 proofs of concept als wereldpremière;
– 2 marktintroducties van nieuwe geneesmiddelen;
– de ontwikkeling van minstens 2 nieuwe immunomodulatory antilichamen.

Auto-immune ziekten
Voor de periode 2016-2020 heeft Frankrijk de ambitie om tot een proof of concept te komen voor een geneesmiddel tegen de ziekte van Crohn.

Regeneratie
De Franse life sciencessector verwacht een wereldpremière in 2016 door het op de markt brengen van een op celtherapie gebaseerd geneesmiddel, en wel voor de regeneratie van de hartspier.

Therapeutische vaccins
Voor de periode 2015-2020 ambieert Frankrijk terug te keren in het peleton voor wat betreft vaccinontwikkeling met de ontwikkeling van een therapeutisch vaccin tegen hepatitis B en een vaccin ter bestrijding van de bacterie die ziekenhuisinfecties veroorzaakt (nosocomiale aandoeningen).

Industrialisatie
In de periode 2014-2017 wordt de Franse productiecapaciteit versterkt door de bouw van een nieuwe industriële hotspot gewijd aan cellulaire immunotherapie.

 

Actieplan

Een aantal concrete actieplannen moeten ervoor zorgen dat deze ambities worden waargemaakt.

Drempels tot financiering weghalen
Over de periode 2014-2018 gaan BpiFrance en CGI eraan werken dat onderzoeksresultaten vaker leiden tot industriële activiteiten.

Toegang tot financiën vereenvoudigen
Nog dit jaar gaat Truffle Capital zich inzetten om bedrijven te helpen bij de financiering van hun groei en bij hun R&D-investeringen.

Regelgeving versoepelen
Cell4Cure gaat in 2015 samen met het ANSM (nationaal agentschap voor geneesmiddelenveiligheid), HAS CEPS (Hoge gezondheidsraad en nationaal gezondheidscomité), DGE, LEEM (brancheorganisatie voor geneesmiddelenindustrie) en EMaA proberen belemmerende regelgeving aan te passen. Het doel hiervan is de versoepeling van de procedures voor clinical trials en een snellere toegang tot de markt.

Export bevorderen
Ook gaat Cellectis in de periode 2015-2016 samen met UbiFrance (bureau voor de export), Coface (exportgaranties namens de overheid) en BpiFrance International de import en export van grondstoffen en biologische producten vereenvoudigen en tevens de industrie helpen te exporteren.

Intellectueel eigendom bevorderen
Het Frans instituut voor intellectueel eigendom INPI gaat samen met France Brevets (investeringsfonds voor steun bij octrooien) over de periode 2014-2015 het Franse nationale team voor innovatieve therapieën ondersteunen via een globale aanpak van de nationale intellectueel eigendomsstrategie.

 

Bronnen

The new face of industry in France

Roadmap van de rode biotechnologie

Het geheel aan roadmaps van de 34 industriesectoren