De 34 Franse industriële topsectoren, een jaar later

The New Face of Industrie in France
The New Face of Industrie in France

The New Face of Industry: een boost voor 34 industriesectoren in Frankrijk 

Een jaar na de lancering van het project ‘The New face of Industry‘ voor het boosten van de Franse industrie, een initiatief van Arnaud Montebourg, heeft  president Hollande de trekkers van de 34 sectoren op het Elysée uitgenodigd voor een tussenbalans. De roadmaps van alle 34 sectoren zijn weliswaar gevalideerd, maar de uitvoer vraagt nog veel werk.

Dit keer stond niet Arnaud Montebourg naast François Hollande, hij verliet begin september het Kabinet Valls, maar Emmanuel Macron, onlangs aangesteld als minister van Economie, Industrie et Digitale ontwikkeling.

De 34 sectoren beslaan een wijd spectrum van economische strategische sectoren, uiteenlopend van e-educatie en oplaadpalen voor elektrische voertuigen tot de auto die minder dan 2 op 100 rijdt, het digitale ziekenhuis en big data.

Het doel van de 34 domeinen is dat de industrie de middelen krijgt om -sneller dan tot momenteel- innovatieve producten te ontwikkelen en te commercialiseren die over 5 à 10 jaar de markt moeten overstromen en waarmee de Franse industrie een voorsprong moet krijgen op de concurrentie.
Ook hoopt de Franse overheid hiermee in tien jaar 480.000 banen te kunnen scheppen.

De industrie met succes gemobiliseerd

Een jaar na de lancering heeft The New Face of Industry in Frankrijk deels aan de doelstellingen voldaan. Arnaud Montebourg had dit initiatief genomen tegen een achtergrond van herstructureringsplannen en fabriekssluitingen. Hij wilde vooral stoppen met branden blussen en nu eens het bedrijfsleven het stokje in handen geven. Het boegbeeld van iedere sector is daarom een CEO van ofwel een groot bedrijf zoals Thierry Breton van Atos, Carlos Ghosn van Renault of Michel Combes van Alcatel, maar hier en daar zijn ook  start-ups boegbeeld.

Het bedrijfsleven in de lead

Deze pragmatische aanpak heeft zijn vruchten afgeworpen. De 34 sectorplannen hebben de industrie gemobiliseerd en er vooral voor gezorgd dat deze hun onderlinge strijdbijl neerleggen, om zich als sector te organiseren en onderling samen te werken.

De 34 Franse industriesectoren van het Plan Montebourg
De 34 Franse industriesectoren van het Plan Montebourg

Van goede bedoelingen naar actie

Op 9 juli 2014 werden de laatste roadmaps door het comité van The New Face of Industry gevalideerd. Men had er van tevoren rekening mee gehouden dat het met een of twee sectoren niet zou lukken, maar dat is niet gebeurd. Een teken dat de aanpak de goede is, aldus de initiatiefnemers.

Drones en duurzame energie zorgden voor de laatste roadmaps
In de sector drones voorziet de roadmap een industriesector voor uiteenlopende toepassingen zoals in de landbouw, voor stroomnetwerken of mileubescherming, legde de minister uit, waarbij hij benadrukte dat veel van die diensten vanuit de lucht alleen door zwaardere, sterkere en meer autonome drones kunnen plaatsvinden.

De sector duurzame energie heeft als ambitie om tussen nu en 2020 zo’n 125.000 extra banen te scheppen, vervolgt Bercy, dat sterk inzet op deze sector om Frankrijk minder olie-afhankelijk te maken en om de marktrijpe nationale industriesectoren op dit gebied te versterken, zoals  mariene energie.

In de recyclingsector is de rust weer teruggekeerd nadat er heftige kritiek was van het mkb en de zeer kleine bedrijven op de roadmap die opgesteld was onder leiding van Veolia-CEO Antoine Frérot. Het mkb vond dat de twee marktleiders in de sector, Veolia en Sita (Suez groep), sterk in het voordeel waren. Uiteindelijk hebben de twee belangrijke brancheorganisaties van de recyclingsector, de Federec en de Fnade, hun steun gegeven en bemiddeld.

In de sector medische biotechnologie wil Frankrijk zijn positie versterken waar het gaat om cel-, immuun- en vaccintherapie. Het plan voorziet zes nieuwe vaccins, tien nieuwe geneesmiddelen tegen kanker en twee behandelingen tegen aandoeningen van het immuunsysteem.

Het nanotechnologie-plan heeft als voornaamste doel het ontwikkelen van sterkere batterijen, door een verlaging met 30%  van het energieverbruik. Deze uitdaging speelt immers in de elektronicawereld breed.

De sector ecologische vaartuigen gaat zich concentreren op milieubescherming, door 50% minder impact van een schip gedurende zijn gehele levenscyclus.

De sector contactloze diensten heeft de massieve, onderlinge uitwisselbaarheid van transporttickets hoog op de agenda staan, zodat reizigers met één ticket dat werkt via hun smartphone, kunnen reizen waar en zolang ze willen.

Het moeilijkste moet dus nog komen voor de 34 sectoren. Na de mooie plannen is het tijd voor concrete actie. Het merendeel van de door de diverse werkgroepen voorgestelde actiepunten moet nog worden opgezet.

E-fan van Airbus en Kangoo op brandstofcel

Het gaat om projecten als bijvoorbeeld het 100% elektrisch aangedreven vliegtuig E-fan door een Airbus-filiaal ontwikkeld, een Kangoo die op brandstofcel rijdt, ontwikkeld door het CEA en Michelin of ook een t-shirt dat de hartfrequentie en fysieke inspanningen van de drager aan een smartphone kan doorgeven. Maar van het tiental prototypes  dat in de tuin van het Palais de l’Elysée stonden opgesteld ter ere van de eerste verjaardag van The New Face of Industry, waren de meeste in feite al ontwikkeld of gelanceerd vóór de aankondiging van de 34 Franse industrieplannen.

Wereldleiders?

In de andere sectoren moeten de uitvoerplannen in september 2014 beginnen. De 3,5 miljard euro die het Programma van de Investeringen van de Toekomst beschikbaar heeft gesteld, moet weliswaar een aantal barrières weghalen, maar het totaalbedrag blijft relatief bescheiden. Ook moet de financiering per  sector nog definitief vastgesteld worden. Het Commissariat Général aux Investissements, geleid door Louis Schweitzer, houdt de selectiemethoden van de calls binnen de sectoren scherp in de gaten.
Andere drempels betreffen wet- en regelgeving. Als je een elektrisch vliegtuig wilt laten vliegen, dan moet de regelgeving aangepast worden, dat geldt ook voor drones of een auto zonder bestuurder. De recycle-industrie wil dat bepaalde gerecyclede materialen niet meer als afval worden beschouwd, teneinde ze beter te kunnen hergebruiken of verkopen. Maar ook dat kost tijd.

Vooralsnog is het dus moeilijk te zeggen of de 34 industrieplannen Frankrijk aan nieuwe spelers van wereldformaat zal helpen.

 

Bronnen

Un an après, les 34 plans industriels au rapport à l’Elysée, L’Usine Nouvelle, 9 september 2014

34 plans de la Nouvelle France industrielle : les 7 dernières feuilles de routes validées, L’Usine Nouvelle, 10 juli 2014