Nanobiotix succesvol met baanbrekende leverkankerbehandeling

Het innovatieve bedrijf Nanobiotix is inmiddels een bekende naam in Frankrijk. Nanobiotix was oorspronkelijk een spin-off van de Universiteit van Buffalo, SUNY, opgericht in 2003 maar is als Frans bedrijf gevestigd in Parijs. Nanobiotix ontwikkelde een baanbrekende behandelingsmethode voor kanker door het lokaal inzetten van nanotechnologie, NanoXray genaamd. In 2013 kreeg het bedrijf bijna 9 miljoen euro financiering van BpiFrance, het Franse agentschap voor steun aan het mkb, waarvan 2,8 miljoen euro rechtstreeks werd toegekend via het programma voor Industriële Strategische Innovatie (ISI).
Dankzij deze financiële steun kan NanoBiotix de klinische en industriële ontwikkeling van zijn hoofdproduct NBTXR3 versnellen voor een nieuwe indicatie, namelijk leverkanker. Deze kanker vormt een groot vraagstuk voor de volksgezondheid en behoort tot de tumoren die jaarlijks het grootste aantal sterfgevallen met zich meebrengen, zo’n 695.000 per jaar.

NICE consortium

De financiering gaat tevens bijdragen aan het opzetten van het consortium NICE (Nano Innovation for CancEr), dat tot doel heeft om een nanogeneeskunde-sector in Frankrijk op te zetten, met name rond aspecten als karakterisering en industrialisatie van fabricageprocessen die eigen zijn aan nanogeneesmiddelen. Dit consortium heeft tevens steun van de pôle de compétitivité Medicen Paris Region.

Het consortium NICE bestaat uit vijf publieke en private partners die allen unieke kennis bezitten op het gebied van nanogeneesmiddelen. Het doel is om een platform op te zetten voor de versnelde ontwikkeling en industrialisatie van nanogeneesmiddelen in Frankrijk door gebruikmaking van de sterke en complementaire expertise van alle deelnemers.

Nanobiotix: NBTXR3

NBTXR3 van Nanobiotix verkeert momenteel in fase I voor het zachte weefselsarcoom dat recentelijk de autorisatie van het ANSM heeft gekregen voor een volgende clinical trial, fase I voor hoofd- en halskanker. NBTXR3 zal dan ook sterk profiteren van het NICE-expertiseplatform en de ontvangen financiering gaat bijdragen aan een versnelde ontwikkeling , met name op klinisch vlak. Het uiteindelijke doel is het opstarten van nog een andere clinical trial fase I met NBTXR3, namelijk bij patiënten die lijden aan primitieve leverkanker.

Partners NICE

Het NICE-consortium omvat tevens de volgende partners:
– het bedrijf BioAlliance Pharma, trekker van het consortium. BioAlliance Pharma ontwikkelt Livatag®, een product dat zich momenteel in fase III bevindt voor primitieve leverkanker;
– het CEA-Leti, dat technologie ontwikkelt voor nano-lipide structuren, Lipidots® ;
– het bedrijf DBI, gespecialiseerd in het maken van farmaceutische producten die een speciale knowhow vereisen voor nanomedicijnen en
– het Institut Galien Paris Sud (Université Paris-Sud/CNRS), een zeer goed academisch onderzoeksteam gespecialiseerd in onderzoek naar  nanodeeltjes.

“Nanogeneeskunde wordt beschouwd als een van de belangrijkste groeifactoren voor de farmaceutische industrie in de wereld, en dus is het belangrijk dat de industrie op lokaal niveau goed georganiseerd is om beter te kunnen concurreren”, aldus Laurent Levy, Voorzitter van de Raad van bestuur van Nanobiotix. “Nanobiotix profiteert op twee manieren van het consortium, op middellange termijn door het opzetten van de Franse nanogeneeskundesector en op korte termijn door de ontwikkeling van een nieuwe indicatie voor patiënten en daarmee de vergroting van de waarde van het bedrijf”.

Wat is de NANOXRAY-technologie?

Nanobiotix heeft een nieuwe therapeutische benadering voor kanker ontwikkeld, “NanoXray” genaamd. Deze benadering houdt in dat nanodeeltjes geprogrammeerd zijn om tumorcellen binnen te dringen. Als er vervolgens röntgenstraling wordt losgelaten op de tumor, geven de nanodeeltjes een zeer grote hoeveelheid energie af. Hierdoor komen vrije radicalen vrij die de kankercellen vernietigen.

Dit effect is beperkt tot de tumor zelf, de gezonde weefsels eromheen worden niet aangetast en krijgen alleen een veilige dosis straling net als bij een klassieke behandeling. Deze behandeling beoogt een betere efficiëntie van radiotherapie bij kankerpatiënten.

 

Bronnen

Nanobiotix obtient un financement de 2,8 M€ de bpifrance (ex OSEO) pour accélérer le développement de son produit leader NBTXR3 dans une nouvelle indication, Capital, 3 juli 2013

Website Nanobiotix