Franse studie volksgezondheid lonkt naar gegevens van Withings

Connected objects, nieuwe bron van informatie over volksgezondheid

Het Franse bevolkingsonderzoek over voeding en gezondheid NutriNet Santé lonkt naar de informatie afkomstig van de gebruikers van de connected objects van de Withings-technologie gebruikers. De bezitters van de Withings-apparaten en -apps kunnen voortaan toestaan dat hun ‘leefgegevens’ worden vrijgegeven voor de onderzoekers in het kader van de studie Nutrinet Santé.

Withings technologie voor het meten van hartslag, bloeddruk, beweging, etc. Bron: L'Usine Nouvelle
Withings technologie voor het meten van hartslag, bloeddruk, beweging, etc. Bron: L’Usine Nouvelle

Samenwerking onderzoekers Nutrinet Santé met Withings 

Verzekeraars zijn geïnteresseerd in gegevens die connected objects opleveren, en dat geldt zeker ook voor onderzoekers! Het EREN-team, Equipe de Recherche en Epidémiologie Nutritionnelle, dat bestaat uit onderzoekers van het nationaal instituut voor de gezondheid INSERM, het agronomisch instituut INRA, CNAM en de universiteit Paris 13, die samen werken aan het bevolkingsonderzoek Nutrinet Santé naar voeding en gezondheid, hebben onlangs een samenwerkingsovereenkomst getekend met het Franse innovatieve bedrijf Withings.

Connected weegschaal, bloeddruk- en bewegingsmeter 

Gebruikers van een geconnecteerde weegschaal, bloeddrukmeter of een apparaat dat de lichaamsbeweging registreert via een app of een apparaat van Withings, worden voortaan uitgenodigd om hun informatie te delen met de onderzoekers van het Nutrinet Santé-onderzoek. Daarmee worden deze gebruikers een sub-cohort, naast het cohort dat al meedoet aan de studie en regelmatig actief informatie over hun voedingspatroon aanlevert. De Withings-gebruikers accepteren daarmee hun automatisch gegenereerde ‘levensgegevens’ over hun gewicht, bloeddruk, slaap en lichaamsbeweging over te dragen. Deze objectieve ‘passieve’ gegevens die in realtime worden bijgewerkt worden dan toegevoegd aan de regelmatig aangeleverde informatie van de 268.000 ‘actieve’ deelnemers.

Vrijwillige deelname

Het gaat hier om een uitwisseling van good pratices: de onderzoekers hopen via de Withings-gebruikers een nieuw type, zeer nauwkeurige gegevens te krijgen, terwijl Withings door de samenwerking hoopt aan te tonen dat zijn technologie bijdraagt aan de gezondheid en het welzijn van zijn gebruikers. Een commercieel argument dat zwaar kan wegen!

Withings benadrukt dat het delen van gegevens uitsluitend op initiatief en met expliciet akkoord van de gebruikers plaatsvindt, teneinde iedere vorm van ongewenst gebruik van persoonlijke gegevens te vermijden.

 

Bronnen

L’étude française NutriNet Santé lorgne les données issues des objets connectés, L’Usine Nouvelle, 10 juli 2014

Withings website

TedX: Quantified self, just a buzz?, Withings bij TedX, november 2013