Photonics + Aeronautics = Pharos

pharos
Jean-Pierre Giannini (Route des Lasers) en Agnès Paillard (Aérospace valley)

Op 18 juni 2014 zijn twee vooraanstaande Franse HTSM clusters een samenwerkingsverband aangegaan. Aerospace Valley en de Route des Lasers zijn overeengekomen samen te werken aan onderzoek en ontwikkeling van fotonicatoepassingen voor lucht- en ruimtevaart. Hun consortium werkt onder de naam Pharos in eerste instantie gericht op toepassingen in productielijnen, visie, controle, gegevensverwerking, betrouwbaarheid van materialen en systemen, navigatie of verlichting, sluit men geen enkele andere bedrijfstak uit. Te denken valt aan e-health, transport en logistiek, landbouw of energie.

Bron: Aéronautique + Photonique = Pharos, l’Usine Nouvelle, 26 juni 2014