EDF en GDF Suez lanceren elk een investeringsfonds duurzame energie

cleantechIn navolging van andere grote Franse bedrijven zoals Total, Alstom en Schneider lanceerde ook het Franse elektriciteitsbedrijf EDF op 15 mei 2014 een investeringsfonds voor start-ups. Het fonds draagt de naam Electranova Capital. EDF zoekt naar meer partners en mikt op een omvang van tussen de 60 en 90 miljoen euro voor Electranova Capital. Enkele dagen later maakte GDF Suez bekend een fonds in het leven te roepen van 100 miljoen euro voor investeringen in veelbelovende bedrijven op het gebied van energietransitie.

EDF: totale investering in R&D van 500 miljoen tot 2019
Electranova Capital is gericht op start-ups in duurzame energie en bevat momenteel 30 miljoen euro. Allianz heeft zich aangesloten bij het initiatief en 10 miljoen euro geinvesteerd. Het staat open voor Franse en Europese cleantechbedrijven. Het gaat dan vooral om centrale energieproductie, netwerken, diensten rondom smartmeters, batterijen, elektrische auto’s en het opladen daarvan. EDF liet tegelijkertijd weten dat Electranova Capital maar een onderdeel is van een investeringsplan van 100 miljoen per jaar over de komende 5 jaar gericht op innovatieve oplossingen via directe eigen investeringen, samenwerking met anderen in demonstratieprojecten of deelname in de twee andere capital risk cleantechfondsen in Canada en China. Daarnaast investeert EDF van oudsher in het eigen fonds Edev, gericht op een zestigtal rijpere bedrijven.

GDF Suez: mondiaal fonds voor start-ups in energietransitie
GDF Suez stopt 100 miljoen euro in zijn fonds dat New Ventures heet. Het is in eerste instantie gericht op Europa, Noord-Amerika, Azië en Israël maar zal op termijn mondiaal worden ingezet. GDF Suez heeft vier thema’s gedefiniëerd:

  • energiebeheer en gelijkmatig verbruik
  • steden, gebieden en mobiliteit
  • comfort in gebouwen
  • decentrale productie en opslag van energie

 

Bronnen: La Tribune 5 mei 2014, EDF lance à son tour un fonds de capital risque dans les cleantechs; Le Figaro 15 mei, EDF lance le fonds Electranova Capital; L’Usine Nouvelle 29 mei 2014, GDF Suez finance la transition énergétique.