Eurostars 2 call: deadline 11 september 2014

Overweegt u een innovatieproject met een Franse mkb? Dan is het Eurostars-programma wellicht iets voor u.

Heeft u als bedrijf of kennisinstelling interesse om deel te nemen in een Eurostars-project?
Lees dan de handleiding (zie downloads op de RVO-website). Deze geeft informatie over de stappen die u moet doorlopen om subsidie voor een internationaal R&D-project te ontvangen.
U kunt ook vrijblijvend een projecttoets invullen. De RVO-adviseurs beoordelen of uw idee aansluit bij de doelstellingen van deze regeling en geven u advies.

Een onafhankelijk internationaal panel beoordeelt en rangschikt alle ingediende projectvoorstellen. Alle Eurostars-landen volgen de internationale rangschikking bij het toekennen van subsidie. Er is geen inhoudelijke beoordeling op nationaal niveau.

Let op:

Nadat uw projectvoorstel is goedgekeurd door de internationale Eurostars-jury moet u nog een subsidieaanvraag indienen bij RVO.nl.
De indieningstermijn loopt van 19 juni 2014 tot en met 1 juli 2014.

Hoogte subsidie

In Nederland bedraagt de subsidie maximaal 50% van de subsidiabele kosten van de Nederlandse deelnemers. Het subsidiepercentage hangt af van de projectactiviteiten en de aard van de deelnemers. Bedrijven krijgen 35% voor onderzoek en 25% voor ontwikkelingsactiviteiten. MKB krijg een extra 10%. Voor kennisinstellingen zijn deze percentages respectievelijk 50% en 25%. De maximale bijdrage is € 500.000 per project. Eurostars is generiek: alle technologie- en toepassingsgebieden zijn welkom.

Indieningstermijn in Nederland

De Nederlandse deelnemers horen wanneer zij de formele nationale aanvraag bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) moeten indienen. Anders vervalt het recht op Nederlandse Eurostars-subsidie.

In grote lijnen gaat de procedure als volgt:

  1. U dient een voorstel in bij Eurostars in Brussel. Voor elke Eurostars-aanvraag registreert u zich opnieuw via deze website.
  2. Binnen 16 weken na de sluitingsdatum ontvangt u van het Eurostars-secretariaat in Brussel de tenderuitslag.
  3. Is uw project positief beoordeeld door de internationale jury van Eurostars? Dan dient u een nationale subsidieaanvraag in bij RVO.nl. Deze aanvraag bestaat uit een formulier met de NAW-gegevens en een aantal verplichte bijlagen, zoals een gedetailleerde projectbegroting. De indieningstermijn wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Uw recht op Nederlandse Eurostars-subsidie vervalt als u geen aanvraag indient.
  4. U krijgt mogelijk vragen over uw projectbegroting. Dit zal meestal gebeuren in de eerste 3 weken nadat u uw nationale aanvraag hebt ingediend.
  5. Maximaal 5 weken later ontvangt u van RVO.nl antwoord op uw nationale subsidieaanvraag.