Nederlands-Franse wetenschap versterkt dankzij Descartes-Huygensprijs

Het goed gaat met de wetenschapssamenwerking tussen Frankrijk en Nederland. Zo bleek tijdens de uitreiking van de Nederlands-Franse Descartes-Huygensprijs dinsdag 18 maart in Parijs.

De twee gelauwerde toppers uit de wetenschap, de één juriste, de ander kunsthistorica, vertelden met verve en passie ieder over hun vakgebied en over de projecten die ze dankzij de Descartes-Huygensprijs konden oppakken.

De Franse laureate, Bénédicte Fauvarque-Cosson is een fervent voorvechtster voor een Europees contractrechtsysteem en gaat daarvoor vanuit haar Universiteit Paris Assas 2 enthousiast samenwerken met het even gemotiveerde team van Professor Castermans uit Leiden. Met de geldprijs, die ze dinsdag symbolisch uit handen van ambassadeur Ed Kronenburg ontving, gaat ze o.a. seminars organiseren, met name voor jonge mensen uit haar vak, uitwisselingen van studenten en collega’s tussen Parijs en Leiden aanmoedigen en zelf gaat ze colleges in Leiden verzorgen. Cdp et Benedicte

De Nederlandse winnares, Caroline van Eck, is verbonden aan de Kunstgeschiedenisfaculteit van de Rijksuniversiteit Leiden waar zij expert is in de manier waarop een toeschouwer kunst waarneemt. Haar onderzoek richt zich op de integratie van retorische en antropologische benaderingen van de rol van kunst in de samenleving. Ze zoekt naar kruisbestuivingen tussen kunstgeschiedenis, archeologie en antropologie, met name rond de presentatie van beeldhouwwerken in Parijse musea. Caroline van Eck werkt in Parijs hoofdzakelijk samen met de Ecole du Louvre en het Institut National de l’Histoire de l’Art.

Caroline van Eck met Roland REcht