Studenten TU Delft maken Hollands rijtjeshuis tot energie neutrale woning

Een studententeam van de TU Delft doet met het concept Prêt-à-Loger definitief mee aan de Solar Decathlon 2014. Tijdens deze ‘Olympische Spelen voor de duurzame bouw’ zet het team een woning in elkaar die laat zien hoe in Nederland 1,4 miljoen rijtjeshuizen zelf kunnen voorzien in hun energie. Een nieuwe huid met o.a. zonnepanelen en slimme techniek maakt de woning energieneutraal. 

Op donderdag 6 februari vindt op de Faculteit Bouwkunde de officiële kick-off plaats van Prêt-à-Loger.

Impressie voorbeeldwoning Prêt-à-Loger / TUDelft
Impressie voorbeeldwoning Prêt-à-Loger / TUDelft

Nieuwe huid

Het Delftse team zal in Versailles de originele voorbeeldwoning, uit Honselersdijk (Westland), nabouwen met alle aanpassingen. Behalve de technische verbeteringen gaat het er vooral om dat de bewoners hun typisch Hollandse woning, waar ze aan verknocht zijn, kunnen behouden en meteen een ruimere en betere leefomgeving krijgen. Betaalbaar, sociaal en helemaal duurzaam. Het project heet Prêt-à-Loger, klaar om te bewonen, omdat de bewoners erin kunnen blijven als de renovatie plaatsvindt.

De energiesprong

Het duurzaam maken van een bestaande woning is de opgave van de toekomst. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties investeert via het Innovatieprogramma Energiesprong in het nieuwe concept en wil het later toepassen in verschillende wijken in Nederland. De Energiesprong heeft als principe dat de totale lasten van de bewoners na aanpassing netto niet hoger mogen zijn dan voorheen, met als verschil dat de energielasten naar nul gaan bij een hogere hypotheek of huur. De financiële haalbaarheid van Prêt-à-Loger is daarom een belangrijk aandachtspunt.

Partners

Verschillende bouwpartijen ondersteunen het project. TBI Bouw gaat de woning bouwen. Putman/Solar Compleet levert de klimaatinstallaties, Van Dorp Installaties de PCM’s en domotica, Sto Isoned de na-isolatiepanelen en DMEGC de in glas geïntegreerde zonnecellen. Andere steun komt van de TU Delft, Deerns, DPA Cauberg-Huygen, The Green Village, EcoBouw, Solarevent, Komplot en Printer Pro.

Het team kan nog altijd partners gebruiken.

Solar Decathlon

De Solar Decathlon is een competitie tussen 20 universiteiten uit heel de wereld die zal plaatsvinden in Versailles, naast de paleistuinen van de Zonnekoning. Twintig huizen moeten twee weken zelfstandig functioneren, enkel op zonne-energie. De inzendingen worden op 10 criteria beoordeeld, vandaar de naam Decathlon. Met meer dan 300.000 bezoekers krijgen bedrijven, studenten en universiteiten de kans om hun kennis en producten op een wereldpodium te laten zien. De andere inzendingen zijn nieuwbouwvilla’s of plannen die bestaan uit nieuwbouwtoevoegingen op bestaande panden.
 
Meer informatie
Op donderdag 6 februari vindt om 17:00 u op de Faculteit Bouwkunde de officiële kick-off plaats van Prêt-à-Loger. Dit gebeurt in het bijzijn van alle partners, het Comité van Aanbeveling en belangstellenden.
U bent van harte welkom om deze bijeenkomst bij te wonen en kunt zich hiervoor aanmelden via events@pretaloger.nl.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met professor Andy van den Dobbelsteen, Faculteit Bouwkunde tel. 015 – 27 83 563 of 06 – 3925 1421 of
Wendy Batist, persvoorlichter TU Delft tel. 015 – 27 88 499 of 06 – 434 68 35

of kijk op www.pretaloger.nl.