Frankrijk trekt knowledge based bedrijven aan met een innovatiewedstrijd en…financiering

In december 2013 lanceerde de Franse overheid het ‘Concours Innovation 2030’ waarvoor in totaal 750 miljoen euro wordt uitgetrokken. Dit  is een uitvloeisel van het rapport van de Commission Innovation 2030 onder leiding van voormalig Areva CEO Anne Lauvergeon dat zeven strategische innovatieprioriteiten voor de toekomst van Frankrijk bepaalde. Het gaat om zeven gebieden waarin Frankrijk sterk is en kans maakt ook in de toekomst een voorlopersrol te spelen.

Eisen en selectie

Innovation 2030 is een wedstrijd die online is uitgeschreven voor een internationaal publiek en bestrijkt de zeven prioritaire gebieden:

  1. Energie-opslag
  2. Recycling van materialen en zeldzame materialen
  3. Valorisatie van de rijkdommen uit de zee: metalen en ontzilting van het zeewater
  4. Biobased economy: eiwithoudende gewassen en biobased chemie
  5. Gepersonaliseerde geneeskunde
  6. De silver economy, innovaties voor een betere kwaliteit van leven
  7. Big data

Er zijn drie rondes. De eerste ronde is momenteel gaande maar deelname is nog steeds mogelijk.

1e Ronde, early funding stage. Bedrijven, personen of clusters met innovatieve ideeën in één van deze vakgebieden kunnen, ongeacht of ze nu groot of klein zijn, deze indienen mits de uitvoering ervan op Franse bodem (‘onder Frans recht’) zal plaatsvinden. In maart 2014 worden de 100 beste voorstellen bekroond met maximaal 200.000 euro per project.

2de Ronde. In september 2014 volgt een nieuwe selectie van dit keer 30 à 40 veelbelovende projecten, al dan niet geselecteerd in de eerdere ronde, die ieder maximaal 2 miljoen euro voor verdere ontwikkeling krijgen toegekend.

20 miljoen euro
De klap op de vuurpijl volgt in 2016 als twee projecten per sector worden uitgezocht en maximaal 20 miljoen euro in ontvangst mogen nemen. Doel is een aanzet te geven voor belangrijke innovaties die vanaf 2020 op de markt kunnen worden gebracht en die aansluiten bij de 34 door Arnaud Montebourg genoemde speerpunten voor het ‘Nieuwe industriële Frankrijk’.

De financiering van deze innovatiewedstrijd komt uit het fonds van de Investissements d’Avenir.
Voor meer informatie over Innovation 2030 bezoekt u de (Engelstalige) site van het programma.

Plantaardige eiwitten en biobased chemie
De belangstelling van de Franse overheid voor eiwithoudende gewassen, één van de zeven prioritaire gebieden, blijkt ook uit het steunbedrag van 3,7 miljoen euro voor het recent opgezette innovatieplatform IMPROVE (opening in juli jl. in Amiens). IMPROVE heeft als doel nieuwe industriële toepassingen te ontwikkelen uit plantaardige eiwitten voor humane voeding, diervoeding en chemie; 4 toonaangevende industriële partners zijn bij IMPROVE betrokken: Tereos (suikerproductie/-verwerking), Sofiproteol (eiwit- en oliehoudende gewassen), Siclaé en InVivo (beiden productie/verwerking van granen) en verder INRA, onderzoeksinstituut voor landbouwkundig onderzoek en de universiteit van Picardie.

Qua ‘groene chemie’ is er al veel publiek-privaat onderzoek in Frankrijk in de vorm van uiteenlopende onderzoeksprogramma’s, waarbij kennisinstellingen en industriële partners nauw samenwerken, zoals  ARD (Agro-Ressources  Développements; dit is het kenniscentrum van de akkerbouwsector en tevens partner in de pôle de compétitivité IAR voor de industriële valorisatie van akkerbouwgewassen (Industries Agro-Ressources in de regio Champagne-Ardenne), Toulouse White Technology en industriële partners als Roquette, Tereos, Deinove, Sofiproteol en Solvay.

Belangstelling voor de ontwikkelingen van biobased economy in Frankrijk?
Meer informatie is beschikbaar in een overzicht, opgesteld door de economisch cluster van de Ambassade Parijs en toegankelijk via de volgende link .

Contactpersonen voor buitenlandse bedrijven:

Mw. Taline KARCH: T: +33 – (0)1 41 79 95 14 ; e-mail :  taline.karch@bpifrance.fr

Dhr. J.C. CARLU: T : +33 – (0)1 41 79 91 50 ; e-mail : jc.carlu@bpifrance.fr


Bron

La France lance son conours mondial de projets innovants, Les Echos, 2 december 2013; La France paie 200.000 euros l’idée de start-up de rupture, L’Usine Nouvelle, 2 december 2013