Frans-Nederlandse prijs voor Caroline van Eck en Bénédicte Fauvarque-Cosson

Caroline van Eck en Bénédicte Fauvarque-Cosson ontvangen in maart 2014 de Descartes-Huygensprijs. Zij krijgen de prijs voor hun excellente onderzoek en hun bijdrage aan de Frans-Nederlandse samenwerking. De prijs, een geldbedrag van 23.000 euro voor elke laureaat, is bestemd voor een verblijf als gastonderzoeker in Nederland, respectievelijk in Frankrijk.

Caroline van Eck

Caroline van Eck (bron: KNAW)
Caroline van Eck (bron: KNAW)

Caroline van Eck is hoogleraar geschiedenis van de beeldende kunst en architectuur tot 1800 aan de Universiteit Leiden. Ze heeft tal van publicaties over de rol van retorica in waarneming van kunst op haar naam staan. Haar huidige onderzoek richt zich op de integratie van retorische en antropologische benaderingen van de rol van kunst in de samenleving. Ook probeert zij de universele menselijke neiging te begrijpen om leven, persoonlijkheid en een biografie toe te kennen aan kunstwerken. Zij richt zich daarbij in het bijzonder op 18e-eeuwse debatten over de rol van de beeldhouwkunst in het ontstaan van de eerste religies en primitieve samenlevingen.
Caroline van Eck ontving eerder al twee NWO-beurzen, waaronder een VICI-beurs, en een prijs in het kader van het Van Gogh-programma. De Franse jury van de Descartes-Huygensprijs 2013 prijst Caroline van Eck vooral om de originaliteit van haar werk.
De Descartes-Huygensprijs stelt Caroline van Eck in staat om bij te dragen aan een seminar over Gottfried Semper (EHESS, Parijs). De prijs geeft haar ook de mogelijkheid om haar onderzoek in Parijs voor te zetten en kruisbestuivingen tussen de kunstgeschiedenis, archeologie en antropologie te onderzoeken, met name rond de presentatie van beeldhouwwerken in Parijse musea.

Bénédicte Fauvarque-Cosson

Bénédicte Fauvarque-Cosson is hoogleraar Privaatrecht aan de Université Panthéon-Assas. Zij vervult een voortrekkersrol bij de ontwikkeling van instrumenten om grensoverschrijdende contracten mogelijk te maken. Haar kennis van zowel het continentale recht als het Anglo-Amerikaanse recht stelt haar in staat om bruggen te slaan tussen beide rechtstradities.

Benedicte Fauvarque-Cosson (Bron: KNAW)
Benedicte Fauvarque-Cosson (Bron: KNAW)

Fauvarque-Cosson is een excellente rechtswetenschapper, aldus de Nederlandse jury. Met haar leidende positie in verschillende samenwerkingsprojecten op het terrein van het nationale en transnationale contractenrecht levert zij een belangrijke bijdrage aan zowel de uitwisseling van kennis over het Franse en Nederlandse contractenrecht als aan de ontwikkeling van een eenvormig contractenrecht.
De Descartes Huygensprijs stelt Bénédicte Fauvarque-Cosson in staat om deel te nemen aan een samenwerkingsverband van de rechtenfaculteiten van Paris II en de Universiteit Leiden. Het doel hiervan is het Europees contractenrecht te harmoniseren en een gemeenschappelijk referentiekader te ontwikkelen. Fauvarque-Cosson zal met haar landsgrens- en rechtstraditie overstijgende expertise een uiterst waardevolle bijdrage aan dit project leveren.

Over de Descartes-Huygensprijs

De Descartes-Huygensprijs is ingesteld door de Franse en Nederlandse overheid. De prijs wordt sinds 1995 toegekend aan wetenschappelijke onderzoekers voor hun excellente onderzoek en hun bijdrage aan de Nederlands-Franse samenwerking. Beurtelings komen de vakgebieden geestes- en sociale wetenschappen, natuurwetenschappen en levenswetenschappen aan bod. Het aan de prijs verbonden geldbedrag van 23.000 euro is bestemd voor een verblijf als gastonderzoeker in Nederland, respectievelijk in Frankrijk. De KNAW kiest de Franse kandidaat en de Académie des sciences, of de Académie des sciences morales et politiques wanneer het de sociale of geesteswetenschappen betreft, kiest de Nederlandse kandidaat.

De Descartes-Huygensprijs wordt in maart 2014 uitgereikt in Parijs.

Bron
Persbericht KNAW
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Helena van Oers, afdeling Communicatie KNAW, telefoon 020 551 0863, e-mail 
helena.van.oers@knaw.nl