Biobased kansen in Frankrijk? Mee naar SIÑAL?

Op 28 november jl. vond in Utrecht een bijeenkomst plaats voor het Nederlandse bedrijfsleven, met interesse voor biobased economy (BBE) ontwikkelingen in Frankrijk. De bijeenkomst was een initiatief van de Nederlandse ambassade Parijs i.s.m. het ministerie van EZ/ Beleidsdirectie Biobased Economy en het AgentschapNL. Medewerkers van de ambassade gaven een overzicht van de BBE-ontwikkelingen, de rol van de Franse overheid en een tweetal Franse innovatieclusters, de ‘Pôles de Compétitivité’ IAR (=Industries Agro-Ressources) – focus op valorisatie van biomassa (akkerbouwgrondstoffen) – en AXELERA ( ‘Chimie et Environnement’) – focus op biobased chemie – en schetsten een beeld van de belangrijke spelers in dit domein zowel vanuit de landbouw als uit de chemiehoek.

NB!
Een volledig overzicht van de bbe-ontwikkelingen in Frankrijk, opgesteld door de Ambassade Parijs is, op aanvraag, beschikbaar. Zie onderaan dit bericht.

Laat u groene kansen liggen in de Franse biobased economy?
Laat u groene kansen liggen in de Franse biobased economy?

SIÑAL EXHIBITION 2014 / International Business Meetings for non-food applications of agricultural resources 

Als concrete opvolging van deze bijeenkomst werd gesproken over de organisatie van een bedrijvendelegatie naar Noord Frankrijk ten tijde van de beurs/ B2B evenement, SIÑAL EXHIBITION 2014 (20 & 21 mei 2014 in Châlons-en-Champagne). Châlons ligt midden in het grote akkerbouwgebied van Champagne-Ardenne, waar eveneens het innovatiecluster IAR – focus op valorisatie van landbouwgrondstoffen met als toepassingsgebieden agromaterialen, biomoleculen, bio-energie en bio-ingrediënten – is gevestigd. SIÑAL is een voor het bedrijfsleven, actief op het gebied van ‘biobased’, interessant en een toenemend belangrijk evenement. In de vorm van workshops komen technische onderwerpen aan de orde en is er veel gelegenheid om ‘B2B’ contacten te leggen, zowel via de expositie alsook d.m.v. matchingbijeenkomsten. De Ambassade Parijs neemt het voortouw om een bedrijvendelegatie naar SIÑAL 2014 te concretiseren.

–> Deelname staat open voor elk Nederlands bedrijf of kennisinstelling , actief in deze sector (zie verder).

Frankrijk is een zeer belangrijke speler in Europa op het vlak van biobased economy (BBE).

Frankrijk is immers een groot landbouwland; met 18 miljoen ha landbouwareaal is Frankrijk het grootste landbouwland in de EU. Frankrijk is ook het grootste akkerbouwland in de EU en het 4e bosbouwland in de EU. Kortom, een land waar landbouwgrondstoffen, dus biomassa, volop aanwezig zijn. Noord-Frankrijk – regio’s Picardie en Champagne-Ardenne- is met ruim 3 miljoen ha één van de belangrijkste akkerbouwgebieden. Het gebied is koploper v.w.b. de productie van luzerne, gerst, hennep, zetmeelaardappelen en eiwitgewassen en de 2e producent van koolzaad, suikerbieten, tarwe en consumptieaardappelen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in dit Noord-Franse akkerbouwgebied de grote agrospelers te vinden zijn zoals de akkerbouw- en suikercoöperaties – TEREOS, SICLAE, Cristal Union, Champagne Céréales – maar ook toonaangevende familiebedrijven als de zetmeelconcerns Roquette en Lesaffre, het graanbedrijf Soufflet of het agro-industriële concern Sofiproteol.

Samenwerking Nederland – Frankrijk

De Nederlandse overheid trok dan ook, naast Duitsland, nauw met Frankrijk op, bijvoorbeeld om een Europese strategie voor de ontwikkeling van BBE te initiëren. In 2009 presenteerden deze drie landen gezamenlijk voorstellen aan de Commissie. Niet alleen tussen overheden maar ook tussen onderzoeksorganisaties werden goede contacten gelegd en kwamen samenwerkingsverbanden tot stand, bijvoorbeeld tussen Wageningen-UR en INRA. Nederlandse en Franse bedrijven (vooral de grotere) wisten elkaar ondertussen ook te vinden. Denk bijvoorbeeld aan ‘Biohub’ (succinic acid), de samenwerking tussen Roquette en DSM. De samenwerking kan met Frankrijk echter nog veel beter. In Frankrijk vinden volop vernieuwende ontwikkelingen plaats in het BBE-domein. Daar profiteert het Nederlandse bedrijfsleven nog onvoldoende van.

Tendensen in BBE

Lag het accent in Frankrijk eerst vooral op bio-energie, nu verschuift de aandacht steeds meer naar biobased producten met hogere toegevoegde waarde. Het cascade-denken wint aan invloed en wordt in toenemende mate gesteund door de overheid. Ook valt op dat overheid, onderzoeksinstellingen en bedrijfsleven op dit vlak steeds meer samenwerken. Dit biedt kansen voor het Nederlands bedrijfsleven om met Franse partners in zee te gaan bijvoorbeeld voor productontwikkeling of bewerken van markten voor biobased producten. Deelnemen aan een R&D-project van een Franse pôle de compétitivité is één van die kansen.

Frankrijk is een grote én nabije markt voor biobased economy. Met mogelijkheden genoeg, van onderzoekssamenwerking tussen kennisinstellingen tot samenwerking voor product- en marktontwikkeling voor biobased intermedaire of eindproducten.

Indien u:

–     geïnteresseerd bent om het volledige rapport van de ontwikkelingen in de Franse biobased economy te ontvangen,

en/of:

–     geïnteresseerd bent in eventuele deelname aan een bedrijfsdelegatie naar Noord-Frankrijk ten tijde van de SIÑAL (20-21 mei 2014),

dan kunt u ons een mail sturen aan: info {at} twa-fr.nl

Joannette Polo, IA Parijs