Frans-Duitse meeting over Europese PV-industrie in Parijs

Op 14 november 2013 vond in Parijs de Frans-Duitse conferentie over PV zonne-energie plaats rond de vraag: ‘Een Europese PV industrie: hoe kunnen we innovatie stimuleren via Frans-Duitse samenwerkingsverbanden?’

Een van de deelnemers was François MOISAN, Directeur strategie en onderzoek bij het agentschap voor energie en milieu ADEME. ADEME heeft verschillende scenario’s opgesteld voor 2030 en 2050, onderverdeeld in vier scenariofamilies, sober, efficiënt, diversificatie en CO2-arm, deze laatste behelst dus automatisch een belangrijke plaats voor kernenergie. Het doel van  de scenario’s is de bekende Factor 4, de CO2-uitstoot met een factor 4 verminderen. Dat gaat alleen lukken met het scenario CO2-arm, dus met behoud van een groot percentage nucleaire energie in de Franse elektriciteitsmix, maar tevens met een belangrijk percentage duurzame energie.
President Hollande heeft aangekondigd in 2025 het percentage kernenergie tot 50% teruggebracht willen hebben.

PV, IPVF
Voor PV heeft Frankrijk een streefpercentage van 33 GW in 2030.
Er bestaan verschillende fondsen voor PV, BPI (voorheen OSEO), PIA (Programme d’Investissements d’Avenir), FP7, ADEME, ANR.
In 2012 werd opgericht het ‘Institut Photovoltaïque d’Île-de-France’ (IPVF), een van de Franse zogenaamde IEED’s, instituten voor CO2-arme energie. Het IPVE concentreert zich op 3e generatie PV. Eén van de pijlers is de industriële ontwikkeling door zes bedrijven die actief zijn in Frankrijk op het gebied van PV, te weten 
Air Liquide, EDF, Horiba Jobin Yvon, Riber en Total. Nieuwe calls for proposals zijn in voorbereiding.

EERA-PV JP
Philippe Malbranche presenteerde het Europese EERA Joint Research Programme Photovoltaic Solar Energy, dat in 2008 werd opgericht. Het doel ervan is meer harmonisatie en coördinatie binnen het Europese onderzoek. Joint programs maken gebruik van de bestaande middelen van de leden. Men hoopt dat daar verandering in komt.
In het begin had het ECN de coördinatie, dit jaar heeft de Fransman Malbranche dat overgenomen. Voor Nederland doen mee 
ECN en de Universiteit van Utrecht.

Tijdens de Frans-Duitse uitwisselingen kwam het ‘Model van Berlijn’ vaak ter sprake. Daarmee bedoelt men het samenvoegen van de beste elementen aan beide zijden. De vraag rees hierbij of het dan gaat om de beste onderzoekers of de beste industrie. Ter illustratie: een consortium van het Franse CEA en SOITEC en het Duitse Frauenhofer heeft het wereldrecord rendement zonnecellen op zijn naam staan.

De industriekwestie is een belangrijke. Duitsland beschikt over een goede machinebouwsector, meer PV-industrie dan Frankrijk. Frankrijk zou wel meer willen maar heeft de middelen niet. Het wil dan ook de bilaterale en multilaterale programma’s versterken.

Frankrijk en Duitsland investeren beide zwaar in het onderzoek. Het is frustrerend om te zien dat de productie vaak uiteindelijk in China plaats vindt waarna de zonnepanelen op de Europese markt verkocht worden.
Daarnentegen werd gezegd dat China weliswaar panelen kan maken maar dat bijvoorbeeld voor integrators Europa nog een grote voorsprong heeft.

Grid parity, autoconsumptie, digitale economie, Europese samenwerkingen à la Strasbourg

André Joffre, voorzitter van de brancheorganisatie Enerplan herinnerde eraan dat men een paar jaar geleden nog dacht dat we grid parity pas over 30 jaar zouden bereiken, terwijl die inmiddels bereikt is. Althans in Nederland bijvoorbeeld. Niet in Frankrijk omdat de eklektriciteitsprijzen daar erg laag zijn.
Daarnaast is er een duidelijke tendens waarneembaar vanuit de consumenten om steeds meer de zelf geproduceerde elektriciteit zelf te willen verbruiken, vooral in Duitsland. Ook komt de digitale economie eraan, dat heeft consequenties, maar we kunnen nog niet overzien welke. We hebben nieuwe modellen n0dig. We zien momenteel nieuwe acteurs opstaan zoals Google die in PV investeert en de Franse internetprovider Free die een eigen ICT-school opricht.

Moisan pleitte voor Europese samenwerkingsprojecten naar het goede voorbeeld van het project in Straatsburg voor elektrische laadpunten. De rem in Europa is vaak de tijd die eroverheen gaat om bepaalde procedures te doorlopen en de vraag wie het financiële risico op zich neemt.


Bron

Frans-Duitse Conferentie PV-Industrie, Duitse Ambassade Parijs, 14 november 2013

IPVF