Energiewinning uit water: de rol van EDF R&D

Frankrijk Ambassade Parijs

Eind september 2013 heeft President Hollande een call aangekondigd voor de installatie van pilot-waterstromingsturbineparken voor de kusten van Cherbourg (Normandië) en Ouessant (Bretagne). In deze pilot-parken kunnen 4 tot 10 turbines gelijktijdig worden getest. De minimale productie moet 2.500 MWh per jaar en per turbine bedragen en wordt aangesloten op het nationale elektriciteitsnet. Dankzij deze pilot-parken kan de installatie en de exploitatie van deze turbines als elektrische productie-eenheid worden getest onder dezelfde omstandigheden als de toekomstige commerciële parken. Frankrijk beschikt over een groot zeegebied om deze nieuwe energieproductie uit water te ontwikkelen. De verst gevorderde oplossingen zijn energiewinning uit getijdenbassins en getijdenstroming: deze oplossingen zijn goed voor de opwekking van 12 à  18 GW energie.

Het Franse bedrijf EDF houdt zich bezig met het operationeel maken van deze nieuwe systemen, waarvoor nog een aantal technologische, economische en juridische belemmeringen moeten worden weggenomen. Tijdens een bijeenkomst van de ATEE (Association Technique…

View original post 457 woorden meer