Bundeling voor meer efficiëntie, duurzaamheid en kostenverlaging

Inleiding. Zo’n vijftien jaar geleden ontstond in de Angelsaksische landen de gedachte dat klanten en leveranciers meer samen zouden moeten werken om tot betere leverprestaties te komen. Die gedachte komt vanuit het bundelen van het voorraadbeheer waarbij iedere leverancier weliswaar zicht heeft op de voorraden van de anderen inclusief die van de concurrentie, maar wint aan efficiëncy.

De eerste groep bedrijven die dit in Frankrijk toepaste was HeCoRe bestaande uit Henkel, Colgate-Palmolive en Rickitt Benckiser.

Stroomversnelling. Sinds 2008 zijn deze ontwikkelingen in Frankrijk in een stroomversnelling geraakt, dankzij de invoer van de LME-wet, de Loi de modernisation de l’Economie. Deze bracht onder andere de verplichte betalingstermijn voor bedrijven terug naar 60 dagen. Hierdoor moeten goederenstromen sneller gaan, wordt er vaker geleverd en in kleinere hoeveelheden. Carrefour was de grote voorloper met een 3/72-systeem, oftewel drie leveringen per week, en ook 5/48. De toeleverende industrie moet zich dan aanpassen door hetzij een samenwerkingsplatform, maar dan bijft de voorraad ten laste van de leverancier hetzij een poolsysteem.

In tien jaar tijd zijn er in Frankrijk veel pools ontstaan. Deze beweging gaat nog steeds door en versnelt zich duidelijk. Momenteel is er een dertigtal pools in Frankrijk actief. Er wordt veel gepooled door grote bedrijven en relatief weinig door kleine, die het juist het hardste nodig hebben. Het probleem blijkt vaak dat het mkb geen supply chain directeur heeft maar alleen een persoon verantwoordelijk voor transport. Het begrip ‘supply chain’ zit vaak niet in de bedrijfscultuur.

Mars France, United Biscuits, Saupiquet. Eén van de successstories in Frankrijk is de pool van Mars France, United Biscuits en Saupiquet die in 2009 en 2010 tot stand kwam.  Eind 2009 begon Mars met UB (United Biscuits) een pilot met supermarktketen Carrefour, in 2010 uitgebreid met Saupiquet (tonijnproducten). Momenteel delen de drie partijen het transport en de opslag van het geheel aan hun produkten. Met als doel natuurlijk een optimaal voorraad- en serviceniveau te behalen en een zo hoog mogelijk vulpercentage van de vrachtwagens. De opslag gebeurt door de Franse transportreus Norbert Dentressangle. Daarnaast is gekozen voor een onafhankelijke coördinator belast met de orders, een transportcoördinator en een transporteur. Vier intermediairs, dat lijkt veel maar doordat de deelnemers deze keuze  gezamenlijk maakten, onstond er een vertrouwensband tussen de partners. Dat zou niet gebeurd zijn als een consultant dit selectiewerk had gedaan, aldus de deelnemende partijen.

Mkb slaan handen ineen in GIE. Ook gebeurt het dat het mkb in een bepaalde region samen een GIE (Groupememnt d’Intérêt Economique) opricht zoals bijvoorbeeld de GIE Pointe de Bretagne , een groep kleine bedrijven gelegen, zoals de naam het al zegt, in de punt van Bretagne die in 2010 een transportdeelsysteem hebben opgezet. Ze zijn begonnen met vijf verladers. Inmiddels zijn dat er twaalf. De supermarktketen Auchan die samenwerkt met het GIE Pointe de Bretagne, juicht het initiatief sterk toe. Wat belangrijk is voor het welslagen van een dergelijk project is een goede dialoog met de distributeur over bijvoorbeeld de leveringstijden en de coördinatie tussen dépôts. De GIE levert momenteel droge produkten aan een aantal Auchans en Carrrefours. De bedoeling is dat in 2013 met verse produkten wordt begonnen.

Maar ook zijn er GIE’s met grote bedrijven zoals de foodgerelateerde GIE Synchronis met Materne, Mont Blanc, Brossard en Food International. Vaak helpen Kamers van Koophandel mee bij de projecten.

Auchan: multi pick, Logismark en DHL Supply chain. Het opslagdeelsysteem kan ook zijn diensten aanbieden aan de kleine producteurs door óf hun gebruik te laten maken van de gedeelde opslagcapaciteit of hun te laten deelnemen aan een multi-pick ophaalsysteem zoals Auchan dat voor de wijnproducteurs heeft. De winkelketen past constant zijn voorraden aan en bestelt dus vaak kleine hoeveelheden. Dat is natuurlijk niet handig voor kleine wijnboeren. Vijf jaar geleden lanceerde Auchan een multi-pick ophaalsysteem via tien regionale hubs. Dit betreft zo’n 500 wijnproducenten plus 130 leveranciers van grootverbruikproducten.

Ook werkt Auchan met bedrijven als Logismark die de opslag verzorgen voor kleine bedrijven of voor buitenlandse bedrijven die zelf in Frankrijk geen opslagruimte hebben.

Een andere partner van Auchan is DHL Supply Chain die vierkante meters van zijn opslagruimten ter beschikking stelt aan middelgrote bedrijven. Ze bieden poolingdiensten, extra leveranciersvoorraden, opslag, multi-pick ophaalsystemen en ook synchronisatie van orders en van consolidatie. Dat poolen doen veel serviceaanbieders, maar ieder op zijn eigen gebied. Zo werkt FM Logistic met de grote bedrijven via succesvolle pools als Sphinx en Guilde. De naam SPHINX komt van de eerste letters van Sarah Lee (oftewel de spin-off Maison du Café), Pastacorp Lustucru, Heinz, Intersnack, Nutrimaine Banania, en de X komt van twee K’s van Kimberly-Clark en van Kellogg’s.

Toekomst. Een Franse expert verwacht dat de grote distributieketens in de toekomst gezamenlijk hun voorraadopslag gaan organiseren door pooling. Een echte win-win situatie voor alle partijen, denkt men. De aankondiging van een ecotax op vervuilende activiteiten waaronder wegtransport, gaat ongetwijfeld sterk bijdragen aan de intensivering van allerhande samenwerkings-, deel- en poolsystemen teneinde aan efficiency te winnen en om kilometers te besparen.

Unilever. Unilever moet twee groepen producten transporteren. De een betreft bulktransporten voor voedingsproducten als Knorrsoepen en Amoramosterd en wasmiddel als Skip. Daarbij gaat het om 100.000 pallets per jaar en dus altijd volle vrachtwagens.
Bij de andere groep gaat het om veel kleinere volumes zoals margarine die in drie of vijf paletten per keer geleverd wordt, maar wel vaak moet worden toegeleverd, D+1 of D+2. Voor deze groep producten heeft Unilever een samenwerking opgezet met twee kaasproducenten. De pool wordt door Stef gecoördineerd en werkt goed. Stef, specialist in verslogistiek, slaat de producten gekoeld op in een gedeeld magazijn, coördineert de orders die Unilever dagelijks toestuurt en levert meerdere malen per week de entrepots van de grote supermarkten in Noord-Frankrijk.

Logismark.Logismark zorgt voor een gedeeld transport en logistiek van een dertigtal toeleveranciers van de grote distributie, Dia en Auchan. Het bedrijf levert in D+2 verschillende merken van de grote supermarktenketens tegen een vast tarief per pallet voor heel Frankrijk, het hele jaar door. Op het platform van 40.000 vierkante meter bij Orléans komen dagelijks 40 à 60 vrachtwagens aan en vertrekken dagelijks 60 à 80 vrachtwagens, oftewel 10.000 pallets per week. Voor Auchan heeft Logismark ook tarieven voor halve pallets, maar de supermarkten worden alltijd met volle vrachtwagens geleverd. Logismark biedt ook andere diensten als orders klaarmaken via picking of met complete pallets, samen inpakken, op maat verpakken, containers afleveren of uitleveren.

Frankrijk: Pooling en picking. Hoewel niet nieuw onder de horizon, valt Frankrijk op door de vele samenwerkings-, pool- en multi-pickactiviteiten. Wellicht komt dat door de grote concentratie grote supermarken die er te vinden zijn. Daarvan valt Auchan op door zijn innovatieve manier van samenwerken met zijn toeleveranciers, maar het bedrijf heeft dit model vreemd genoeg nog niet buiten Frankrijk in gebruik genomen. Wel zorgt Auchan voor gezamenlijk transport vanuit Bordeaux van alle door kleine Franse leveranciers verzorgde producten voor Auchan Portugal. Auchan Italië en Auchan Spanje denken na over hetzelfde systeem.

Ook een manier om het nationale mkb te helpen exporteren.

Bron Mutualisation, Une question de confiance, Supply Chain magazine, juli-augustus 2013, GIE Chargeurs Pointe de Bretagne