Franse start-up 4S Network innoveert in supply chain

Marjo van Amerongen, Bureau Verkeers- en Milieuraad Ambassade Parijs en Joannette Polo-Leemreis, IA Parijs.

Twee ex-directeuren transport en supply chain van Unilever hebben in Frankrijk de start-up 4S Network opgericht, een innovatief bedrijf dat gespecialiseerd is in de duurzame supply chain, samenwerkingsprojecten en bundeling van logistieke stromen.

Eén van de innovatieve produkten van S4 Network is het Kaypal ® MR pallet waarvan er vijfhonderd in plaats van duizend op een vrachtwagen passen. Dit product speelt een sleutelrol in een belangijk publiek privaat samenwerkingsproject waarvan S4 Network coördinator is.

KAYPAL-MR
Het kartonnen pallet KAYPAL® MR van het Franse 4S Network Bron: Website 4S Network

4S Network tussen verladers en logistieke dienstverleners

Onder de huidige economische omstandigheden zijn bedrijven steeds meer gericht op economische en financiële overwegingen. Beslissingen worden minder snel genomen en een vermindering van de CO2-uitstoot is geen prioriteit. In de transportsector is de eerste pijler van duurzame ontwikkeling economisch. Een project dat economisch gezien niet levensvatbaar is kan niet duurzaam zijn. Bedrijven accepteren deze projecten wanneer zij de vermindering van de CO2-uitstoot kunnen meten, maar ook in euro’s en in de kwaliteit van de dienstverlening. Naast duurzame ontwikkeling is 4S Network ook werkzaam op twee andere terreinen: bundeling van logistieke stromen en samenwerking tussen verladers en transporteurs. Dankzij hun ervaring weten de oprichters van 4S

Network dat de banden tussen verladers en logistieke dienstverleners versterkt moeten worden en wel op een duurzamere manier. 4S Network positioneert zich als een derde, faciliterende partij tussen verladers en logistieke dienstverleners.

KAYPAL® MR

Een van de eerste projecten waaraan 4S Network heeft gewerkt is de “KAYPAL® MR”, een kartonnen pallet van 3,5 kg met een draagkracht tot 1 ton. Het herbruikbare en recycleerbare pallet wordt gemaakt door DS Smith packaging in Picardië. Het pallet weegt slechts 3,5 kilo tegen 23 kilo voor een houten pallet. Dankzij dit systeem kunnen er twee keer zoveel pallets op een vrachtwagen worden geladen (1.000 tegen 500). Het doel van het project was om de kartonnen pallets te hergebruiken binnen een rotatiesysteem. Na een testperiode van een jaar werken nu een zestigtal distributiecentra en een vijftiental industriële centra in Frankrijk met deze pallets, zoals Unilever, Procter & Gamble, L’Oreal, Henkel en wat de distributie betreft gebruiken de grote Franse ketens Carrefour, Auchan, Intermarché en Leclerc het kartonnen pallet. 4S Network wil deze service verder uitbreiden naar andere landen.

OTC-KAYPAL® MR
Pallet in het OTC-KAYPAL® MR project

OTC-KAYPAL® MR, onderzoeksproject

Voorts is 4S Network coördinator van het onderzoeksproject OTC-KAYPAL® MR, wat staat voor ‘Open Tracing Container KAYPAL® MR’ waarbinnen het Kaypal pallet een sleutelrol speelt. Het project wordt ondersteund vanuit niet minder dan vier innovatieclusters, zogenaamde ‘pôles de compétitivité’, te weten Mov’éo (automotive), Nov@log (logistiek), SCS (ICT) en PICOM (handel en industrie). Het startte in oktober 2011 en heeft een doorlooptijd van 30 maanden. Het project heeft een totaal budget van 2182 k€ waarvan 782 k€ overheidsfinanciering.

De andere deelnemers aan het project zijn Smith Packaging France (trekker), Orange Telecom, ASTRE Commercial, FM Logistic France, GS1 France en ARMINES, onderdeel van de ingenieursopleiding Mines ParisTech. Met het project willen de partners aantonen dat in de wereld van de grote distributie het gebruik van RFID-technologie en EPCIS (Electronic Product Code Information Services )-standaarden, gecombineerd met internet en een innovatief businessmodel gebaseerd op onderlinge samenwerking de efficiëntie, de zichtbaarheid, het aansturen en de traceerbaarheid van de herbruikbare transportcapaciteit en van hun inhoud ten goede komen.

4S Network zorgt ervoor dat de pallets correct rouleren tussen de deelnemers aan het Kaypal-pallet- systeem. Dat houdt in dat de pallets naar de industrie gaan, vervolgens bij de verladers komen en dat ze na gebruik vanuit de grote supermarkten weer worden opgehaald en terugkeren naar de industrie.

Het project associeert RFID-technologie met de kartonnen Kaypal MR palletten en met een systeem dat elektronisch gegevens ontvangt en uitwisselt die weer door verschillende spelers opvraagbaar zijn. Hierdoor ontstaat gewichts- en tijdswinst en dus winst over de hele keten.

Bronnen: 4S Network , Smith Packaging vante sa palette en carton recyclable et réutilisable, 16 april 2013, L’Usine Nouvelle, PICOM