Global Bioenergies op weg naar eerste bio-isobuteenlicentie

De Franse start-up Global Bioenergies heeft bekend gemaakt in onderhandeling te zijn met een Amerikaans industrieel bedrijf uit de Fortune 500, voor de ondertekening van zijn eerste licentie-akkoord voor een specifieke toepassing van het innovatieve procedé van Global Bioenergies voor de bioproductie van isobutheen. Global Bioenergies had in december 2010 reeds een optie-akkoord getekend met hetzelfde bedrijf waarin overeengekomen was dat, als Global Bioenergies binnen 3 jaar een technische milestone zou bereiken, dat de klant een exclusieve onderhandelingsfase in zou kunnen gaan. En dat is gebeurd.

Bij het vijf jaar jonge Global Bioenergies werken zo’n 40 mensen.


Industriële pilot in Pomacle-Bazancourt

Het bio-isobutheenproces van Global Bioenergies is in juli 2013 de industrialiseringsfase in gegaan met de bouw van een industriële pilotopstelling. Deze is momenteel gaande op het terrein van de biorefinery in Pomacle-Bazancourt waar ook het BioAmberprocedé voor barnsteenzuur draait. De pilot wordt gebouwd in het kader van het programma van het Fonds van de Investeringen in de Toekomst BioMA+.

Kennisverwerving en 23 miljoen opgehaald

‘Twee elementen hebben de doorslag gegeven voor onze Amerikaanse partner, aldus Thomas Buhl, business developmentdirecteur bij Global Bioenergies, enerzijds de mogelijkheid voor onze partner om tijdens onze samenwerking diepgaande kennis van onze technologie te verwerven, en anderzijds de 23 miljoen euro die we hebben opgehaald om de industrialisatiefase te financieren voor ons procedé.’ 

In juli 2013 schreven wij reeds op dit blog over de ontwikkelingen rond Global Bioenergies.
Bronnen
Global Bioenergies négocie sa première licence, Formule verte, 31 oktober 2013