Frankrijk: ‘Commission 2030’ voor 7 strategische keuzes

President François Hollande en Anne Lauvergeon ©Stéphane Lemouton/Maxppp
President François Hollande en Anne Lauvergeon
©Stéphane Lemouton/Maxppp

Anne Lauvergeon, voormalig directeur van Areva, overhandigde op vrijdag 11 oktober 2013 namens de Commission 2030 haar rapport ‘Un principe et sept ambitions pour l’innovation‘ aan President François Hollande met een innovatie-agenda voor Frankrijk tot het jaar 2030. Andere commissieleden waren bijvoorbeeld de astronaute Claudie Haigneré, de econoom Philippe Aghion en de filosoof Michel Serres. Anne Lauvergeon en haar commissieleden hebben zeven thema’s gedefinieerd die ze van belang achten voor de toekomst van Frankrijk Ze zijn uitgegaan van de  sterke punten en de grote uitdagingen waar de Franse maatschappij voor staat. Een principe

‘Het principe’ dat het fundament vormt van het rapport en waarnaar de titel verwijst is innovatie. Innovatie wordt tot op de hoogste niveau’s van de staat gepromoot en ondersteund en kan een rode draad vormen voor een ambitieus beleid naar de toekomst. Ondernemers moeten zien dat de overheid achter ze staat. Dit zijn volgens het rapport de maatregelen die nodig zijn om de innovatiekracht van Frankrijk te versterken:

  • erkennen dat innovatie essentieel is voor economisch succes;
  • openstaan voor nieuwe ontwikkelingen;
  • procedures vereenvoudigen en normen verlichten;
  • aanmoedigen van experimenten;
  • een belangrijk deel van de publieke aanbestedingen aan innovatieve oplossingen besteden ;
  • een contant overheidsbeleid voeren;
  • waarde hechten aan het durven nemen van risico’s en dus ook falen accepteren in het schoolsysteem.

Zeven ambities  De commissie Lauvergeon heeft de voor Frankrijk stoutmoedige beslissing durven nemen om keuzes te maken. Dit zijn de zeven ambities die de Anne Lauvergeon’s Commissie gedefinieerd heeft als gebieden die belangrijk zijn, zeker in de komende decennia, en waarin Frankrijk een sterke speler kan zijn. Ambitie 1 : Energie-opslag Ambitie 2 : Recycling van materialen en zeldzame materialen Ambitie 3 : Valorisatie van de rijkdommen uit de zee: metalen en ontzilting van het zeewater Ambitie 4 : Plantaardige eiwitten en biobased chemie Ambitie 5 : Gepersonaliseerde geneeskunde Ambitie 6 : De silver economy, innovaties voor een betere kwaliteit van leven Ambitie 7 : Big data Criteria Het belangrijkste criterium bij de keuze was uiteraard het genereren van economische groei, werkgelegenheid en export. Maar de zeven thema’s vormen tevens een antwoord op maatschappelijke vraagstukken: vergrijzing, duurzaamheid en big data. De thema’s dekken niet alle behoeftes van de Franse economie, er zijn bewust keuzes gemaakt. De Commissie 2030 heeft de inspanningen van de staat willen concentreren op sectoren waar het land sterk in is, gezien de kwaliteit van zijn publieke onderzoek, zijn belangrijke industrie en zijn innovatieve mkb. Methode De commissie heeft een concrete ‘gebruiksaanwijzing’ bij de zeven ambities geschreven: om de zeven ambities waar te maken is een stabiel, helder en lange termijnbeleid nodig, aldus de Commissie 2030. Ook moet er onmiddellijk collectieve actie komen. Het jaar 2025 is al niet mee ver weg, aldus de Commissie, zeker waar het om innovatie gaat. De projecten en personen die aan de zeven ambities kunnen bijdragen kunnen snel geïdentificeerd worden. De Commissie stelt voor in december 2013 een innovatieconcours te organiseren als een soort brainstorming teneinde de creativiteit rond de zeven thema’s te stimuleren. De calls hiervoor moeten voor iedereen open staan, kleine en grote bedrijven, Franse of buitenlandse bedrijven die zich in Frankrijk willen vestigen. Gemotiveerde ondernemers De prioriteit is nu om de meest gemotiveerde ondernemers te identificeren en hen vervolgens te begeleiden bij hun project. De Commissie 2030 wil een snelle en simpele procedure. Een kort dossier, tien pagina’s maximum, moet naar BpiFrance gestuurd worden in het kader van het  Investissements d’Avenir Programma. Nadat experts ernaar gekeken hebben, vindt er in de weken erop een onderhoud plaats. Binnen vier maanden kunnen de eerste financiële middelen vrijkomen. Bronnen Rapport http://www.dgcis.gouv.fr/files/files/directions_services/politique-et-enjeux/competitivite/innovation-2030/rapport-innovation.pdf Anne Lauvergeon fixe 7 ambitions fortes pour une france innovante en 2030, Les Echos 11 oktober 2013 Les recettes d’Anne Lauvergeon pour une innovation mieux ciblée, L’Usine Nouvelle, 11 oktober 2013 Les sept ambitions d’Anne Lauvergeon pour l’innovation, Le Monde, 11 oktober 2013