Mariene energie: Frankrijk wil voorlopen met onderwaterturbines

Onderwaterturbine wordt afgezonken voor de Franse kust
Onderwaterturbine wordt afgezonken voor de Franse kust

Het is gedaan met de demonstratieprojecten voor onderwaterturbines waarvan Frankrijk er heel wat heeft gehad. Tijdens zijn bezoek aan Cherbourg eind september 2013 kondigde President Hollande een call aan voor de installatie van pilot-onderwaterturbineparken voor de kusten van de Cotentin (Normandië) en de Finistère (Bretagne). Frankrijk heeft de offshore windenergieboot  gemist, maar wil op het gebied van energie uit getijdenstromen  een voortrekkersrol spelen.

Uitzonderlijk krachtige stromingsgebieden in Normandië en Bretagne

Er komen op twee plaatsen drie à vijf ‘parkjes’ met vijf tot tien machines (een tiental MW’s…) die de kracht van de getijdenstromen kunnen omzetten in elektriciteit: bij de zogenaamde Raz Blanchard en de Fromveurpassage. De Raz Blanchard is een uitgestoken tong van Normandië waar één van de sterkste getijdenstromen van Europa te vinden zijn. De Fromveurpassage ligt tussen de punt van Bretagne en het eiland Ouessant en kent uitzonderlijk krachtige stromingen.

Kaart met de grote stromingsgebieden voor de Franse kust van Normandië en Bretagne
Kaart met de grote stromingsgebieden voor de Franse kust van Normandië en Bretagne

Overheidssteun

De Franse staat ondersteunt iedere pilot met 30 miljoen euro en garandeert een afnameprijs voor de geproduceerde stroom van 173 euro per MWh.

François Hollande lichtte toe “We hebben alle vormen van energie nodig: op termijn kunnen de onderwaterturbines het equivalent van drie kerncentrales in de energiemix vertegenwoordigen”. De Franse president wil snel te werk gaan en heeft daarvoor verlichte administratieve procedures en een versnelde afhandeling van bezwaarschriften beloofd.

Siemens, Alstom, DCNS zijn er klaar voor

Drie turbinebouwers Siemens, Alstom, DCNS zijn er helemaal klaar voor. De mooie beloftes volgen elkaar in rap tempo op. Siemens belooft 85% toegevoegde waarde voor lokale toeleveranciers, DCNS belooft 1.000 nieuwe banen en Alstom de bouw van een fabriek in Cherbourg.

Geen onbelangrijke elementen in deze moeilijke tijden! Logisch dat deze fabrikanten er klaar voor zijn want allen zijn ze al een hele tijd bezig met de studies voor deze pilots.
Waar ze vooral blij om zijn is dat Frankrijk met de call tot de kopgroep gaat behoren, naast het VK en Canada.

Technologie van OpenHydro 

In 2011 begon het Franse energiebedrijf EDF met het afzinken van de eerste onderwaterturbine voor de aanleg van een energiepark op de zeebodem voor de kust van Bretagne. Deze turbines lijken op een gigantische scheepsschroef die op een driepoot is gemonteerd en op de zeebodem rust. De schroef is zestien meter in diameter en weegt zevenhonderd ton. De bodem van de zee waar het energiepark moet komen – in het Kanaal  – is vijfendertig meter diep.

Kaart met de mariene energie-activiteiten van DCNS, bron: DCNS
Kaart met de mariene energie-activiteiten van DCNS, bron: DCNS

Voor de constructie van de onderwater turbines heeft EDF samen met partnerbedrijf DCNS gebruik gemaakt van het technologisch concept van de in Ierland ontworpen “OpenHydro” turbine. Het Ierse ontwerp kent een relatief beperkt aantal onderdelen hetgeen bij onderhoud in een situatie onder water een groot pluspunt is. Ook het ontbreken van smeerolie dankzij het gebruik van een waterfilm, om de rotor draaiend te houden, is een voordeel. In maart 2013 kondigde DCNS aan een meerderheidsdeel in OpenHydro te hebben genomen.

Lees verder

Bron

Coup d’envoi de l’Hydrolien français, L’Usine nouvelle, 3 oktober 2013

La France se rattrape avec l’hydrolien, L’Usine Nouvelle, 10 oktober 2013