Oproep kandidaatstelling Frans-Nederlandse Descartes-Huygensprijs 2013

De Franse en Nederlandse regeringen hebben in 1995 de Descartes-Huygensprijs ingesteld om de Frans-Nederlandse samenwerking onder de aandacht te brengen bij onderzoekers en het grote publiek.

De prijs wordt beurtelings toegekend aan wetenschappers uit de geestes- en sociale wetenschappen, de natuurwetenschappen en de levenswetenschappen. Een overeenkomst tussen beide landen bepaalt dat Nederland de Franse kandidaat en Frankrijk de Nederlandse kandidaat voor deze prijs selecteert.

In 2013 komt een kandidaat uit de sociale en geesteswetenschappen voor de prijs in aanmerking.

De Descartes-Huygensprijs bestaat uit een toelage van 23.000 euro die bedoeld is om de kosten van een of meerdere onderzoeksverblijven van een Franse onderzoeker in Nederland te dekken. De prijs zal de wetenschapper een impuls geven om zijn/haar wetenschappelijke carrière intensief te ontwikkelen.

Vakgebieden

Natuurwetenschappen; levenswetenschappen; geesteswetenschappen; sociale wetenschappen

Voor wie?

Een excellente Franse wetenschapper op het gebied van de geestes- of sociale wetenschappen die een bijdrage heeft geleverd aan de Nederlands-Franse  wetenschappelijke samenwerking en bereid is om ongeveer zes maanden – onafgebroken of verspreid over meer bezoeken – als gastonderzoeker in Nederland door te brengen. Aangezien er veel gewicht wordt gegeven aan het investeren in toekomstige samenwerking, komen alleen kandidaten die nog een actieve loopbaan in het verschiet hebben, in aanmerking voor de prijs.

Nominatie en uitreiking

Voordrachten kunt u indienen tot en met 15 juli 2013 met het door de KNAW verstrekte nominatieformulier. Voordrachten moeten in ieder geval vergezeld gaan van een kort curriculum vitae van de kandidaat en een toelichting op de bestaande en voorgenomen wetenschappelijke samenwerking van de kandidaat met Nederlandse onderzoekers.

Bron: KNAW