Carmat krijgt toestemming voor transplantatie kunsthart in vier landen

Elisabeth van Zutphen

De Franse firma Carmat, in 2008 opgericht door cardioloog Alain Carpentier, heeft toestemming gekregen het door hem ontwikkelde kunsthart te transplanteren in vier landen te weten België, Polen, Slovenië en Saoudi Arabië. In Frankrijk wacht men nog op de goedkeuring van verschillende instanties. Bij Carmat zijn momenteel 42 mensen werkzaam.

Alain Carpentier werkt sinds twintig jaar aan de ontwikkeling van deze synthetische bioprothese. In 2008 richtte hij samen met Matra (dochteronderneming van EADS) Carmat op. Zijn doel is dan om in Frankrijk als eerste een hart-long transplantatie uit te voeren met protheses. Het project krijgt veel steun in medische kring, het businessplan is er, investeerders zijn enthousiast en het Franse agentschap Oséo steekt er 33 miljoen euro in; het grootste bedrag dat ooit aan één project is toegekend. De hoop en verwachting is om in 2011 in Frankrijk de eerst transplantatie te laten plaatsvinden. Dit bleek te optimistisch.

De bioprothese van Carmat.
De bioprothese van Carmat. Bron: Carmat

Nu de toestemming voor vier landen binnen is, hoopt men deze zomer al een eerste transplantatie uit te kunnen voeren. Carpentier heeft enkele maanden nodig om het personeel in de uitgekozen ziekenhuizen op te leiden en protocollen vast te stellen. De kanditaat ontvangers moeten aan enkele kriteria voldoen. Zij moeten lijden aan een zware hartaandoening die onbehandelbaar is en daardoor nog maar een paar dagen te leven hebben.Voor de operatie wordt de anatomische geschiktheid van de patient onderzocht met behulp van een 3D simulatie. Daarnaast worden de patient en diens familie uitgebreid voorgelicht.

In eerste instantie worden vier tot zes patienten getransplanteerd om de betrouwbaarheid van de prothese te testen. De operatie wordt als geslaagd aangemerkt indien de patient minstens 180 dagen na de operatie nog in leven is, of heeft overleefd tot er een transplantatiehart voor hem beschikbaar was. In tweede instantie worden een twintigtal mensen getransplanteerd met als doel de verbetering van de kwaliteit van leven met het kunsthart te evalueren.

De prijs van de prothese ligt tussen de 140 en 180.000 euro.

Bronnen: Le cœur artificiel de Carmat autorisé à être implanté sur l’homme, Les Echos, 14 mei 2013; Carmat séduit l’étranger mais peine à faire battre son coeur artificiel en France, Usine Nouvelle, 16 mei 2013.