Conferentie medische beeldtechnieken in Montpellier

Op 11 juni 2013 vond er in Montpellier een conferentie plaats getiteld “Quand l’imagerie médicale traque les cancers”, oftewel: medische beeldtechnieken voor de opsporing van tumoren. De middag werd georganiseerd door het medische cluster Eurobiomed, en het fotonicacluster Optitec, beide afkomstig uit de Franse Mediterranée.

Tijdens de opening door Eurobiomed werd benadrukt dat voor de arts het resultaat telt, en niet zozeer de fysische werking achter de apparaten die zij gebruiken. Tegenwoordig kan echter wel gesteld worden dat vrijwel alle vooruitgang in de medische wereld uiteindelijk zijn oorsprong heeft in een technologische ontwikkeling. Binnen deze technologische ontwikkelingen neemt de fotonica een steeds belangrijkere plaats in en het bijeenbrengen van beide partijen is dan ook zeer belangrijk. Tijdens de zes presentaties kwamen zowel onderzoekers als bedrijven aan het woord.

  • Francoise Cailler, van het bedrijf SurgiMab, presenteerde een nieuwe beeldtechnologie gebaseerd op Near Infrared Fluorescence Imaging, die in de toekomst van grote waarde kan zijn. Deze techniek zorgt ervoor dat de tumorcellen, die normaal gesproken niet zichtbaar zijn voor het blote oog, tijdens de operatie zelf zichtbaar worden. Chirurgen kunnen dan tijdens de operatie zien of de tumor volledig verwijderd is. Het bedrijf werkt hiervoor nauw samen met het Leids Universitair Medisch Centrum.
  • Het CNRS Laboratoire Charles Coulomb, presenteerde een techniek waarbij Terahertz golven het beeld vormen. De technologie is momenteel sterk in ontwikkeling en heeft als belangrijkste voordeel dat de straling niet-ioniserend is, zoals Röntgenstraling dat wel is en daardoor schade aan cellen toe kan brengen. Samen met een lage absorbtiewaarde en een redelijke penetratiediepte kan deze techniek in de toekomst dan ook zeer bruikbaar worden voor het in kaart brengen van de huid en het gebit. Echter, ook toepassingen voor veiligheid zijn denkbaar, zoals het detecteren van verboden stoffen op vliegvelden.
  • Het Fresnel Instituut, eveneens onderdeel van het CNRS, presenteerde foto-akoestische tomografie. Bij deze techniek wordt elektromagnetische straling verstuurd, waarna de in beeld te brengen bron in het lichaam een akoestisch signaal terugstuurt naar de detector. De onderzoeksgroep gebruikt hiervoor een systeem wat zijn oorsprong heeft aan de Universiteit Twente.
  • Het bedrijf Supersonic Imagine ontwikkelt een probe voor de behandeling van prostaatkanker. Oprichter Jacques Souquet noemt de integrale aanpak van zijn systeem het belangrijkste voordeel: alle drie de onderdelen van een succesvolle behandeling van prostaatkanker, de detectie, de bestraling, en de nacontrole zijn geïntegreerd in het apparaat.
  • Stéphane Chemouny, directeur van Intrasense presenteerde software die het bedrijf ontwikkelt voor de verwerking van verschillende beeldtechnieken. Het bedrijf is opgericht in 2004 en heeft sindsdien al 8 miljoen euro geïnvesteerd in R&D.
  • Olivier Strauss, van het LIRMM (Laboratoire d’Informatique, de Robotique et de Microélectronique de Montpellier) sprak over het behandelen van beeldruis wat zeer relevant is voor alle voorafgaande presentaties. Iedere techniek, hoe goed deze ook werkt, brengt namelijk ruis met zich mee en het zo goed mogelijk wegfilteren van deze ruis is het domein waar zijn onderzoeksgroep zich mee bezig houdt.

Een terugkerende conclusie was dat om een technologische innovatie ook daadwerkelijk in het ziekenhuis te laten verschijnen, altijd drie partijen nodig zijn. Ten eerste de onderzoeker, die de technologie ontwikkelt. Ten tweede moet er vanaf het begin een medisch specialist bij betrokken zijn om het product af te stemmen op de vraag van de arts. Ten slotte is het ook van essentieel belang dat de industrie erbij betrokken wordt om het product uiteindelijk op de markt te brengen. Het samenbrengen van wetenschappelijk onderzoek, medisch specialisten én industrie, is de sleutel tot vooruitgang.