Pre-industriële pilot bio-isobuteen door Global Bioenergies

Global Bioenergies gaat pre-industriële pilot voor isobuteen starten
Global Bioenergies gaat pre-industriële pilot voor isobuteen starten
Het Franse bedrijf Global Bioenergies, een witte biotechstart up uit 2008 met inmiddels zo’n 40 mensen in dienst, gaat half juli een grote stap maken bepalend voor de toekomst van het bedrijf. De synthesebiologiespecialist heeft een bacterieel procedé ontwikkeld, uniek in de wereld, om isobuteen uit suiker te maken. Isobuteen is een molecuul die dient bij het maken van plastic, smeermiddelen of ook benzine. Dat is op laboratoriumschaal gelukt. Tijd dus om op te schalen.  Samen met partners als Arkema, ARD en Processium gaat Global Bioenergies dat binnenkort doen op de industriële demonstratie pilot plant BioDemo in Pomacle-Bazancourt.
Van lab naar pre-industriële pilot

Global Bioenergies begon in 2009 met het zoeken naar de bacterie die in staat zou zijn om de voor de petrochemie zo belangrijke molecuul isobuteen te produceren. Dat is het bedrijf gelukt in zijn vergister van 42 liter in eigen laboratorium. Nu, half 2013, is het bedrijf klaar voor de  technologieoverdracht in een industriële pilotopstelling met een capaciteit van 10 ton per jaar, met een vergister van 500 liter.

Vooralsnog gaat het glucose gebruiken, bijproduct van zetmeel. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er suikers gebruikt worden die afkomstig zijn van landbouw- en bosafval. Cristal Union, grote suikerproducent met 35% van de Franse suikerbietenproductie, is aandeelhouder van Global Bioenergies.

Partners Arkema, ARD en Processiumin BioMA+
Om deze pre-industriële stap te kunnen maken heeft Global Bioenergies een aantal partners bijeen gebracht in het project BioMA+ waarvoor de Franse staat 5,2 miljoen euro over drie jaar heeft toegezegd in het kader van het programma ‘Investeringen van de toekomst’. Daarvan gaat 4 miljoen naar Global Bioenergies. De 5,2 miljoen vertegenwoordigen ongeveer de helft van de totale kosten van het project. Twee van deze partners gaan als ‘toeleverancier’ voor Global Bioenergies werken. Namelijk het bedrijf ARD in Pomacle wiens proefopstelling Biodemo wordt gebruikt voor het procedé. De BioDemo werd ook al gebruikt om het barnsteenzuurprocedé voor BioAmber op te schalen. De installaties hebben de nodige aanpassing nodig om een nieuwe vergister te installeren die  een druk van 6 bar aan kan en een purificatielijn die isobuteen van redelijke zuiverheid levert. Processium, een mkb uit Lyon gaat het purificatieproces verzorgen.

Ook heeft Global Bioenergies als partners het chemiebedrijf Arkema, ex-Total, en twee CNRS laboratoria gespecialiseerd in katalyse: het IRCEL Lyon en het ICCS in Lille.

Validatie van de technologie door de industrie  
“Het doel van deze pilot is om het procedé te valideren en industriële monsters te verschaffen, met name aan Arkema”, aldus Marc Delcourt CEO van Global Bioenergies.  “Als alles goed gaat zal het procedé volgend jaar in een grotere opstelling getest worden, met een capaciteit van 100 ton per jaar met ene vergister van 5.000 liter. Deze zal isobuteen van hogere zuiverheid opleveren. Ook Arkema gaat zijn eigen productieprocedé’s , zoals dat voor plexiglas, ervoor aanpassen.

Global Bioenergies is niet van plan een eigen fabriek te bouwen want een dergelijk project betekent een investering van 100 à 200 miljoen euro aan investeringen. Wel is Global Bioenergies voornemens om vanaf 2014 exploitatielicenties voor gemiddeld 10 miljoen dollar per installatie uit te geven met jaarlijkse royalties van 2 à 5 procent. De potentiële klanten voor Global Bioenergies komen uit zeer uiteenlopende hoeken: de agro-industrie, de petrochemie, de chemie en de maakindustrie. Intussen heeft Global Bioenergies al twee opties voor licenties toegekend, namelijk aan een groot Amerikaans bedrijf en aan een Duitse autoconstructeur.

Een mooie prestatie door een kleine Franse synthesebioloog!

Budget van het programma BioMA+
Totale kosten : 10,5 M€ waarvan 5,2 M€ subisidie van de staat uit het fonds ‘Investeringen van de Toekomst’.
7,3 miljoen € bijdrage van Global Bioenergies
2 miljoen € door Arkema
0,6 miljoen € IRCELyon
0,6 miljoen € ICCS

Global Bioenergies
Oprichtingsdatum : 2008
CEO : Marc Delcourt
Aantal werknemers : 40 personen
Sector : industriële biologie

Bronnen
Global Bioenergies va fabriquer le premier hydrocarbure vert, Les Echos, 5 juni 2013
Bio-isobutène : Global Bioenergies installe un pilote industriel en France, Formule Verte, 4 juni 2013
Une start-up française va fabriquer du plastique ou de l’essence à partir de végétaux, le Monde, 4 juni 2013