IRT-Saint Exupéry voor lucht en ruimtevaart rond: 311 miljoen euro voor 10 jaar

IRT. Na twee jaar voorbereiding is in maart 2013 in Toulouse het Institut de Recherche Technologique aéronautique, espace et systèmes embarqués, IRT Saint Exupéry (voorheen AESE) opgericht. Sinds 2010 zijn er in Frankrijk acht IRT ’s (Instituts de Recherche Technologique) opgericht. Deze publiek-private samenwerkingsverbanden vormen een concentratie van het excellente onderzoek in hun vakgebied en moeten de samenwerking tussen onderzoeksinstituten en het bedrijfsleven verbeteren. De veelal technische platforms werken in het verlengde van de Pôles de Compétitivité het hebben tot specifieke taak om de valorisatie van het onderzoek te bevorderen.

Gilbert Casamatta
Gilbert Casamatta

Oprichters. De regio Toulouse herbergt een belangrijk deel van de vliegtuig- en ruimtevaartindustrie en het bijbehorende onderzoek, met als middelpunt het innovatie cluster Aerospace Valley. De IRT-Saint Exupéry is dan ook opgericht door zeven grote industriëlen, Actia, Airbus, EADS; Liebherr, Safran, Thales, Zodiac, aangevuld met een vijftigtal mkb’s, vier belangrijke kennisinstellingen (CNES, CNRS, Pres Bordeaux en Pres Toulouse) én de regionale en landelijke overheden. Voorzitter is de chemicus Gilbert Casamatta, afkomstig van de PRES Toulouse en met grote ervaring in het samenbrengen van onderzoeks- en onderwijsinstellingen. Ariel Sirat (afkomstig van EADS) is algemeen directeur.

Onderzoeksthema’s en budget. In de zomer van 2013 gaan de eerste elf onderzoeksprogramma’s van start. Op termijn zal het IRT zo’n 200 onderzoekers en ingenieurs in dienst hebben. De drie belangrijkste onderzoeksthema’s zijn:

  1. materialen voor lucht-en ruimtevaart (non-metal);
  2. het ‘meer elektrische vliegtuig’;
  3. embedded systems.
Artist's impression van Montaudran
Artist’s impression van Montaudran. Bron: Toulouse Metropole

Voor de komende zeven jaar beschikt IRT-Aese over een totaal budget van 311 miljoen euro waarvan 145 miljoen opgebracht door de bedrijfstak zelf, 145 van de centrale overheid en 21 miljoen euro van de regionale overheden. De bijdrage van de regionale overheid bestaat in feite uit de huisvesting en infrastructuur op het voormalige vliegveld Toulouse Montaudran. Hier wordt niet alleen 2.000 vierkante meter bedrijfsruimte voor start-ups gebouwd, maar ook een hele nieuwe woonwijk voor medewerkers, onderzoekers en studenten gerealiseerd.

Bronnen: L’Aéronautique a (enfin) son IRT, Usine Nouvelle, 12 mei 2013; Décollage officiel pour l’IRT Aese, Usine Nouvelle, 25 april 2013;