Metabolic Explorer haalt technologische milestone voor groene MPG

Metabolic Explorer is een van die bedrijven die al vroeg het belang van biobased chemische producten heeft ingezien. Het bedrijf in Clermont-Ferrand werd in 1999 opgericht  en ging in 2007 naar de beurs. Het ontwikkelde tot nu toe drie industriële biobased procédé’s, methionine, PDO en MPG. Het voert een sterk intellectueel eigendomsbeleid.
Als eerste ontwikkelde het bedrijf een biologisch vergistingsprocedé van organische materie waarmee het aminozuur methionine voor diervoeding gemaakt kan worden. Het Franse Roquette heeft voor dit procedé de exclusieve mondiale licentie.
Verder heeft Metabolic Explorer een procedé ontwikkeld voor een belangrijk ingrediënt voor onder andere de textielindustrie, 1,3 propaandiol (PDO) dat wordt gebruikt voor de productie van textiel en tapijten, maar ook verf en oplosmiddelen. Metabolic Explorer denkt eind 2014 in Maleisië met de productie hiervan te starten in samenwerking met het Maleisische bedrijf Bio-XCell. Als grondstof gaat het glycerine gebruiken, bijproduct van palmolie.
Het derde programma van Metabolic Explorer betreft de bioproductie van MonoPropyleen Glycol, MPG. Dit wordt gebruikt in de farmacie, cosmetica, in harsen en smeermiddelen. Metabolic Explorer is inmiddels in de industriële pilotfase beland, samen met twee partners binnen het R&D-programma Bio2Chem.

Bio2Chem-project zoekt naar businessmodel  voor bio-MPG
Om het MPG-project de meeste kans van slagen te geven, heeft Metabolic Explorer in 2009 het samenwerkingsproject Bio2chem opgezet. Aan dit project doen twee andere partijen mee, namelijk SpecialChem, gespecialiseerd in interactieve marketing en open innovatie in de chemie en het onderzoeksinstituut INSA van Toulouse.

Bio2Chem heeft zich drie zaken ten doel gesteld:
1. de niet-pathogene bacterie ontwikkelen waarmee MPG gemaakt kan worden;
2. het bioprocédé ontwikkelen voor de vergisting en de purificatie;
3. afzetmarkten vinden.

De initiatiefnemers hopen het procedé in allerlei delen van de wereld af te zetten. Daarom ontwikkelen ze het met verschillende grondstoffen, niet alleen eerste generatie zoals graan of suikerbieten, maar ook tweede generatie, namelijk biomassa.
Oséo, het agentschap dat innovatie in het MKB stimuleert, heeft net het tweede deel van de toegekende subsidie gedeblokkeerd, 980.000 euro, wegens het behalen van de geplande technologische mijlpaal. In 2011 kreeg het project al 1,4 miljoen euro van Oséo overgemaakt. In totaal zegde Oséo 4,4 miljoen euro aan het project toe.
« We zijn in de industriële pilotfase aangekomen. Momenteel maken we monsters die door MPG-gebruikers getest worden. Zo denken we een goede kans te maken om samenwerkingen aan te gaan met producenten. », aldus Benjamin Gonzalez, CEO van het bedrijf.

Intellectueel eigendomsstrategie
Een belangrijk onderdeel van de bedrijfsstrategie van Metabolic Explorer is het intellectueel eigendombeleid. Metabolic Explorer bezit een zware octrooiportefeuille van meer dan 300 octrooien uit meer dan 50 verschillende octrooifamilies. De octrooien worden wereldwijd gedeponeerd. Op die manier stelt het bedrijf zijn concurrentiekracht veilig en kan het exclusiviteit aan zijn industriële partners garanderen.