Frankrijk evalueert de kansen van zijn cleantechsectoren

In 2010 verscheen in Frankrijk een rapport dat de kansen evalueerde van achttien cleantechsectoren in Frankrijk. Nu, drie jaar later, verscheen een update van het rapport.

Zon PV, wind op land, CO2-arme voertuigen en energie-opslag

De meeste cleantechsectoren maakten een sprong voorwaarts, met name die in 2010 als ‘opkomend’ of  ‘opstartend’ werden gedefinieerd . Zo zijn de sectoren zon PV, wind op land, CO2-arme voertuigen en energie-opslag inmiddels rijp, net als dat in 2010 reeds gold voor de sectoren water, recycling of eerste generatie brandstoffen.

De tweede generatie brandstoffen, groene chemie, smartgrids, biopolymeren en waterstof gebruikt vor brandstofcellen zijn nu als ‘opstartend’ geklasseerd.

Vooral de activiteiten rond waterstof en brandstofcellen hebben zich sterk ontwikkeld over de afgelopen drie jaar, met name dankzij het programma Horizon Hydrogène Energie met een totaal budget van 190 miljoen euro over de periode 2009-2016. De omzet van deze sector is van 136.000 euro in 2009 naar 4,8 miljoen euro in 2011 gestegen.

40.000 banen in de mariene energie in 2020

Het rapport geeft ook aan waar Frankrijk internationaal gepositioneerd is. Zo zijn Franse spelers koplopers in de sectoren water- en afvalbeheer maar ook in de mariene energieën, biomassa voor energie, CO2-arme voertuigen, smartgrids of ook energie-opslag.

Daarrentegen loopt Frankrijk achter op het gebied van zon en wind. Een ware vooruitgang werd weliswaar gemaakt in de richting van de 2020-doelstellingen, maar de industrialisatie blijft beperkt, door de internationale concurrentie en door de economische en regelgevingwijzigingen over de afgelopen drie jaar.

Mariene energie

Veelbelovend voor Frankrijk met het oog op 2020 zijn de sectoren mariene energie en waterstof. De sector mariene energie, inclusief wind op zee, zou kunnen bijdragen aan het scheppen van 40.000 directe en indirecte banen tussen nu en 2020. De jaarlijkse markt wordt geschat op vijftien miljard euro in 2020.

Waterstof

Wat waterstof betreft beschikt Frankrijk over waardevolle elementen: toponderzoek, belangrijke industriële spelers die al actief zijn op het gebied van waterstof, energie of mobiliteit en tenslotte een dynamisch mkb-netwerk.

De sectoren duurzame bouw, CO2-arme voertuigen en smartgrids zijn eveneens veelbelovend maar de internationale  concurrentie is bijzonder zwaar. Het financieren van thermische renovaties kan bijdragen aan het wel of niet slagen van de sector.

Ondanks het feit dat er een sterke technologische knowhow aanwezig is, hebben de sectoren CO2-opslag en opvang, eerste generatie brandstoffen en brandstoffen op basis van algen matige vooruitzichten op korte termijn.

Derde generatie brandstoffen op basis van algen hebben een echte technologische dpoorbraak nodig en CO2-afvang en -opslag ondervinden een groot probleem met betrekking tot de opslag van CO2, hetgeen te maken heeft met de lastige maatschappelijke accepteerbaarheid van deze projecten, aldus het rapport.

Het oorspronkelijke rapport ‘Les filières industrielles stratégiques de l’ ‘economie verte’  uit 2010