Aerospace Strategiegroep Frankrijk sluit overeenkomst met AgentschapNL

Aerospace Strategiegroep Frankrijk en AgentschapNL gaan samenwerken in het kader van het programma Partners for International Business (PIB). Het PIB-programma richt zich op het verbeteren van de marktpositie van Nederlandse bedrijven in Frankrijk door promotie en kennisuitwisseling. In dit geval gaat het om bilaterale contacten op het gebied van composieten en motoren.

Aerospace Strategiegroep Frankrijk

De Aerospace Strategiegroep Frankrijk bestaat uit:

Deze bedrijven en kennisinstellingen hebben allemaal hun eigen specialisme op het gebied van composieten en/of motoren.

Strategische aanpak

Penvoerder voor dit cluster is de brancheorganisatie voor de Nederlandse luchtvaartindustrie, Netherlands Aerospace Group (NAG). Frank Jansen, directeur NAG:  “De vliegtuigmarkt vraagt een lange termijn commitment en een strategische aanpak. Het PIB-programma zorgt voor een uitstekend kader waarin goed nagedacht wordt over een collectieve strategie. De deelname van de overheid daarin zorgt onder andere voor een lage drempel voor deelnemende MKB’s.