Bouw: Memorandum of Understanding tussen TNO en CSTB op 6 maart 2013

Signature MoU entre le CSTB et TNO
Signature MoU entre le CSTB et TNO

Op 6 maart 2013 werd in Delft een Memorandum of Understanding (MoU) getekend tussen TNO en het Franse CSTB, een grote Franse kennisinstelling voor de bouwsector (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment).

De MoU heeft tot doel om samenwerkingsactiviteiten op te zetten op het gebied van de bouw, modellering van stadsinformatie, brandveiligheid en windtechnologie. Met de overeenkomst hopen de instituten hun activiteiten op deze gebieden verder uit te breiden door een gezamenlijke strategie te formuleren, TNO en CSTB als één gezamenlijke organisatie te presenteren, krachten te bundelen voor deelname aan Europese projecten, voor business development binnen en buiten Europa en door uitwisseling van personeel. De drie roadmaps die bij het MoU horen geven in details de geplande samenwerkingsactiviteiten tussen de onderzoeksteams weer en zullen in de komende maanden verder uitgewerkt worden.
Een follow up bijeenkomst voor het monitoren van de activiteiten vindt in september plaats bij het CSTB in Frankrijk.

TNO
TNO
CSTB

 

 

 

Voor meer informatie en contact: catherine.laurent@tno.nl