Global Bioenergies Frankrijk maakt biobased isobutaan

De Franse mkb Global Bioenergies, is één van de weinige bedrijven ter wereld en de enige in Europa dat een proces ontwikkeld heeft om duurzame grondstoffen via een biologisch procedé om te zetten in koolwaterstoffen. Het bedrijf begon met de productie van isobutaan (of methylpropaan), één van de belangrijkste bouwstenen van de petrochemische industrie want het wordt gebruikt in brandstof, plastic, organisch glas en elastomeren.
Global Bioenergies gaat nu verder met de verbetering van zijn biologische proces en is bezig met de voorbereiding van het pilot-proces. Onlangs slaagde het bedrijf  erin met dit proces ook propyleen en butadieen te maken. Nu wordt gekeken naar andere leden van de gasvormige alkenenfamilie, belangrijke moleculen die het kloppend hart vormen van de petrochemische industrie.
Global Bioenergies, een belangrijke speler in de Franse biobased economy, is gevestigd in het biotechnologie-sciencepark Génopôle in Evry, ten zuiden van Parijs.

Biologisch procedé voor isobutaan en andere moleculen

De enorme markt voor isobutaan in vergelijking met andere chemische bouwstenen waarvoor bioprocedé's momenteel in ontwikkeling zijn (Bron: Global Bioenergies)
De enorme markt voor isobutaan in vergelijking met andere chemische bouwstenen waarvoor bioprocedé’s momenteel in ontwikkeling zijn (Bron: Global Bioenergies)

De markt voor isobutaan is gigantisch, vele maken groter dan andere chemische bouwstoffen waarvoor momenteel biobased procedé’s worden ontwikkeld zoals bijvoorbeeld barnsteenzuur. Biologische isobutaan is een gas dat gedurende fermentatie spontaan verdampt. Deze eigenschap heeft twee belangrijke voordelen waardoor de productiekosten lager uitvallen:

– In tegenstelling tot de meeste bioproductie-processen gaat het isobutaan zich niet in de reactiebuis ophopen;
– Er is geen distillatie nodig om het eindproduct uit de wateroplossing in de bioreactor te halen;
De kosten van biologisch geproduceerde isobutaan hangen hoofdzakelijk af van het startingrediënt: suiker, oogst of landbouw- en bosafval. De graad van winstgevendheid van het proces hangt af van een aantal parameters, maar vooral van de kosten van de grondstoffen en de olieprijs.

Rendement en opschaling

Global Bioenergies concentreert zich momenteel op het industrialisatieproces: het rendement vergroten en het proces opschalen. Verder wordt hetzelfde proces om via biologische weg isobutaan te produceren, momenteel toegepast om andere innovatieve bioproductieprocessen voor een aantal belangrijke moleculen in de petrochemische industrie te ontwikkelen.

Vele markten voor bio-isobutaan

Normaal gesproken wordt isobutaan bijna uitsluitend verkregen als een bijproduct van naftakrakers die gebruikt worden om andere alkenen te maken, met name ethyleen. Daarom is het isobutaanaanbod beperkt door de beperkte capaciteit van deze krakers. De hoeveelheid daarvan neemt bovendien af door het aanbod aan goedkopere bronnen van ethyleen zoals aardgas in het midden-oosten en schaliegas in de VS. Door het procedé van Global Bioenergies kunnen er grote hoeveelheden isobutaan geproduceerd worden, onafhankelijk van andere alkenen, waardoor de markt zeer snel zou kunnen groeien.

Toepassingsmarkten voor Isobutaan (Bron: Global Bioenergies)
Toepassingsmarkten voor Isobutaan (Bron: Global Bioenergies)

Geschiedenis

Global Bioenergies werd in 2008 opgericht door Marc Delcourt en Philippe Marlière. In 2009 haalde het bedrijf 3,2 miljoen euro op van het fonds Masseran Gestion, het VC filiaal van de  “Caisse d’Epargne” (nu de BPCE), een van de drie grootste banken in Frankrijk.

In 2009 werd het proof of concept verkregen voor het productieprocedé voor biobased isobutaan. Een protoype op laboratoriumschaal werd in 2010 gebouwd. Sindsdien heeft Global Bioenergies samenwerkingen met Lanzatech, met een Duitse autofabrikant en  met het Poolse Synthos voor butadieen. Het bedrijf heeft kantoren in München en in de VS.
In 2012 werd gestart met de pilotfase van biobased propyleen.

Business model 

Het business model van Global Bioenergies bestaat uit het verlenen van exclusieve licenties voor een bepaalde toepassing. Bijvoorbeeld het gebruik van isobutaan voor de productie van organisch glas en, indien mogelijk, in een bepaalde geografisch gebied. In ruil daarvoor ontvangt Global Bioenergies royalties.

Om een zo hoog mogelijk rendement uit deze licenties te halen is het van belang dat het proces volledig is opgeschaald. Global Bioenergies bereidt deze fase nu al voor door contacten met zo’n honderd industriële bedrijven, allemaal leiders in hun discipline.
Daarbij gaat het om de volgende vier sectoren:

1.- De industriële landbouw, deze zet van landbouw afkomstige grondstoffen om, met name de suikerindustrie,

2.- De chemische industrie, deze heeft grote kennis van procesontwikkeling en de productie van veel organische ingrediënten

3.- Brandstofproducenten en -distributeurs; zij hebben steeds meer belangstelling voor bioprocessen om hun brandstofdistributieniveau te behouden of te verhogen

4.-  Fabrikanten van consumentengoederen, zij zetten grondstoffen afkomstig van de chemische industrie om in eindmaterialen die in sectoren als de verpakkingsindustrie, consumer goods, verf en de automobielindustrie gebruikt worden.

In afwachting van de afronding van het opschalingsproces biedt Global Bioenergies een klant de mogelijkheid een optie op een licentie te nemen. Daarmee reserveert het Franse bedrijf een concreet toepassingsgebied voor de industriële partner in kwestie totdat het proces helemaal is opgeschaald. Eind 2010 werd zo de eerste optie toegekend aan een publiek Amerikaans bedrijf met een omzet van meer dan 10 miljard dollar.

Overeenkomst met Synthos voor rubbertoepassing

In december 2012 ontving Global Bioenergies 1,5 miljoen euro van Synthos met de opdracht het biologisch productieproces voor bio-butadieen uit plantaardige grondstoffen uit te ontwikkelen. Butadieen wordt gebruikt voor de productie van rubber en andere producten. Ook zal het Franse bedrijf jaarlijks een ‘aantal miljoenen euro’s’ van Synthos ontvangen om de technologie nog verder door te ontwikkelen. Marc Delcourt, CEO van Global Bioenergies  gaf aan dat dit onderzoek zo’n drie jaar zou duren.

Bronnen
Global Bioenergies
Bloomberg.com